Обрати сторінку

Мармілова Ольга Сергіївна

Мармілова Ольга Сергіївна

к.і.н.

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=EikAmAIAAAAJ

Освіта: Донецький національний університет, магістр з історії

Наукові інтереси: Сучасна історія Німеччини, Друга світова війна, примусова праця у Третьому Райху.

Список публікацій:

1. Мармілова О. С. Листи остарбайтерів з Донеччини як історичне джерело / О. С. Мармілова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 118 (3). – C. 86 – 90.

2. Мармілова О. С. Додатки до військових журналів економічної інспекції «Південь» та економічної команди «Сталіно» як джерело до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини / О. С. Мармілова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M. A. Zhurba. – № 16 (September), 2017. – C. 117 – 127.

3. Мармілова О. С. Військові журнали економічної інспекції «Південь» як джерело до вивчення остарбайтерів Донеччини: загальний огляд / О. С. Мармілова // Історичні і політологічні дослідження. – № 1 – 2. – Донецьк, ДонНУ, 2014. – С. 58 – 64.

4. Мармілова О. С. Нормативно-правові документи німецького походження як джерело з історії остарбайтерів / О. С. Мармілова // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21 – 22 липня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 19 – 22.

5. Мармілова О. С. Особливості джерельного комплексу листів остарбайтерів із Донеччини / О. С. Мармілова // Суспільні науки: історія,

сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7 – 8 липня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2017. – С. 39 – 43.

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач: Сучасна історія Європи та Америки, історія СРСР, Історія Азії та Африки, Математичні методи в історичних дослідженнях, Спецкурс «Історія Другої світової війни».