Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на освітній ступінь “Магістр” до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. Заява, мотиваційний лист (подаються в електронному вигляді через сервіс vstup.edbo.gov.ua)*. Під час виконання вимог до зарахування ці електронні документи видруковуються з бази і підписуються вступником.
 2. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 3. Копія довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки).
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер).
 5. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 6. Оригінал і копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
 7. Екзаменаційний листок та екзаменаційну картку ЄВІ/ЄФВВ у зазначених Правилами прийому випадках. 
 8. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

*Заяви та мотиваційні листи на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту або реєстраційних даних учасника тестових вступних випробувань, яке здійснювалося Українським центром оцінювання якості освіти. У такому випадку додаються копії документів, що вказують на зміну паспортних даних.
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

 

Вступники для здобуття ступеня магістра, які мають право на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті відповідно до Правил прийому та Умов прийому, подають заяви в паперовому вигляді. У такому випадку, до зазначених вище документів, мають бути подані також:

 • документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника – копії документів, що вказують на зміну паспортних даних;

 

Увага! Усі копії документів засвідчуються лише за наявності оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно) або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту, здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерства освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504)