Обрати сторінку

Кафедри

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки сформована у 2019 р. шляхом об’єднання двох підрозділів – кафедри історії України (від 1966 р.) та кафедри спеціальних галузей історичної науки (від 1969 р.). Кафедрою історії України у різні роки керували І. І. Колодяжний, О. Й. Прийменко, Р. Д. Лях, П. В. Добров, О. М. Бут. На чолі кафедри спеціальних галузей історичної науки стояли: В. Ф. Близнюк, Р. Д. Лях, В. О. Пірко. Нині об’єднану кафедру очолює Н. Р. Темірова.

Кафедра всесвітньої історії та археології

Кафедра всесвітньої історії та археології сьогодні – це освітньо-науковий центр, пріоритетом якого є підготовка висококваліфікованих кадрів з питань історичного розвитку людства від праісторичних часів до сьогодення. Сфера наукових інтересів колективу кафедри охоплює переважно соціально-політичну історію.

 

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Починаючи з 1999 р. кафедра є впливовим центром підготовки фахівців з актуальних питань міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, який не має аналогів в регіоні. Особлива увага в навчанні приділяється мовній підготовці. Наукові інтереси дослідників кафедри охоплюють широкий спектр теоретичних та практичних аспектів сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики.