Обрати сторінку

Кафедри

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки сформована у 2019 р. шляхом об’єднання двох підрозділів – кафедри історії України (від 1966 р.) та кафедри спеціальних галузей історичної науки (від 1969 р.). Кафедрою історії України у різні роки керували І. І. Колодяжний, О. Й. Прийменко, Р. Д. Лях, П. В. Добров, О. М. Бут. На чолі кафедри спеціальних галузей історичної науки стояли: В. Ф. Близнюк, Р. Д. Лях, В. О. Пірко. Нині об’єднану кафедру очолює Н. Р. Темірова.

Кафедра всесвітньої історії та археології

Кафедра всесвітньої історії та археології сьогодні – це освітньо-науковий центр, пріоритетом якого є підготовка висококваліфікованих кадрів з питань історичного розвитку людства від праісторичних часів до сьогодення. Сфера наукових інтересів колективу кафедри охоплює переважно соціально-політичну історію.

 

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Починаючи з 1999 р. кафедра є впливовим центром підготовки фахівців з актуальних питань міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, який не має аналогів в регіоні. Особлива увага в навчанні приділяється мовній підготовці. Наукові інтереси дослідників кафедри охоплюють широкий спектр теоретичних та практичних аспектів сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Кафедра філософії

Кафедра філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса була створена в 1965 р. Протягом існування вона реалізує активну наукову й освітню діяльність на всіх факультетах університету.