Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем “Магістр” у 2023 році

Етапи вступної кампанії

Строки

Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

з 08 травня до 31 травня

Основна сесія складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

з 23 червня до 21 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті ЄДЕБО https://vstup.edbo.gov.ua/ , завантаження необхідних документів

від 01 липня

Прийом заяв

– від 01 липня– на участь у фахових іспитах, на спеціальності, де це передбачено Правилами прийому

– для осіб, які вступають на основі співбесіди замість ЄВІ/ фахового іспиту замість ЄФВВ*

– на участь у фахових іспитах для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

на відкриті та фіксовані пропозиції:

від 03 липня до 17 липня*

на небюджетні пропозиції:

від 03 липня до 31 липня

Додаткова сесія реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

з 12 липня до 14 липня

Проведення співбесід, фахових іспитів

з 17 липня до 28 липня (включно)

Проведення фахового іспиту для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до 18:00 14 серпня

Додаткова сесія складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

з 03 до 16 серпня

Прийом заяв для участі в конкурсному відборі (подання заяв здійснюється в електронній формі через кабінет вступника)

з 31 липня до 18:00 21 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням; оприлюднення списку рекомендованих для вступу осіб, які вступають на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше 26 серпня

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 29 серпня

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія)

до 18:00 30 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням; Зарахування вступників виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

31 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані пропозиції

не раніше 30 серпня

Подача пільгових документів для переведення на бюджет

до 16:00 06 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00 06 вересня

до 16:00 13 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

07 вересня

14 вересня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

** у межах вакантних ліцензійних місць