Обрати сторінку

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Починаючи з 1999 р. кафедра є впливовим центром підготовки фахівців з актуальних питань міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, який не має аналогів в регіоні. Особлива увага в навчанні приділяється мовній підготовці.  Наукові інтереси дослідників кафедри охоплюють широкий спектр теоретичних та практичних аспектів сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики.

В.о. завідувача кафедрою

Лимар Валерія Валеріївна

Кандидат економічних наук.

 

 

Освітні програми

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини» (СО «Бакалавр»)

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють знаннями з історії та теорії міжнародних відносин; національної, регіональної та міжнародної безпеки; міжнародного співробітництва; міжнародних регіональних комплексів; орієнтуються в міжнародному інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в політиці в умовах політичних трансформацій інформаційного суспільства, глобалізації світу.  

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання» (СО «Магістр»)

Мета програми – сприяння розумінню складної комплексної природи війн, конфліктів, процесу конфліктного врегулювання та постконфліктного розвитку; різних етапів і засобів розбудови миру, подолання наслідків конфліктів і забезпечення сталого розвитку; специфіки врегулювання конфліктів і миротворчості в умовах перехідних, багатокультурних і багатоукладних суспільств.