Обрати сторінку

Історія факультету

Факультет історії та міжнародних відносин є одним із найстарших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Близько 80 років тому з історико-філологічного факультету розпочалося становлення університету.

Факультет веде свій літопис від 1937 року.

Разом із філологічним факультетом він увійшов до складу створеного тоді Сталінського педагогічного інституту.

Перший випуск істориків відбувся у червні 1941 року, подальшу діяльність вишу перервала війна і педінститут було евакуйовано до Пермської області.

Сталінський педінститут, а у його складі й історичний факультет, поновив роботу після визволення області від німецьких загарбників у жовтні 1943 року.

Тоді на перший курс було зараховано 31 студента.

Перший повоєнний випуск відбувся у 1945 році, коли диплом викладача історії одержав 21 фахівець.

Починаючи з 1948 року історико-філологічний факультет готував фахівців на трьох відділеннях: історичному, російської мови та літератури, української мови та літератури.

Рубіжним в історії факультету став 1965 рік, коли він перетворився на самостійний — один із п’яти факультетів Донецького університету.

У 1992 р. на факультеті було започатковано нову спеціальність та відкрито кафедру за напрямом політологія.

Спеціальність «Міжнародні відносини» в ДонНУ була відкрита в 1997 році, а кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики розпочала свою діяльність у червні 1999 року.

Починаючи з 2014 році факультет історії та міжнародних відносин у складі Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснює свою діяльність у місті Вінниця. У 2019 році рішенням Вченої ради історичний факультет було перейменовано на “факультет історії та міжнародних відносин”.

На факультет історії та міжнародних відносин відбувається підготовка студентів за двома спеціальностями: “Історія та археологія”; “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.