Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем Бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2023 році

Етапи вступної компанії  Строки
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 липня

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах)*:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

з 3 липня до 18:00 10 липня

з 3 липня до 18:00 25 липня

Проведення співбесід:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

з 7 липня до 18 липня

з 7 липня до 31 липня

Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) з 19 липня до 18:00 31 липня

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням;
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше 05 серпня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням;
Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія)
09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 18:00 15 серпня
до 18:00 22 серпня**
до 18:00 29 серпня**
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
16 серпня
23 серпня**
30 серпня**
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб* не пізніше 18 серпня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса)

** у межах вакантних ліцензійних місць