Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

 

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на освітній ступінь “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. копію реєстраційної облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі присвоєння РНОКПП);
 3. копію довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
 4. копію інформаційної картки з результатами національного мультипредметного тесту 2022, 2023 років (при вступі за результатами НМТ);
 5. копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
 6. копію інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років з результатами (при вступі за результатами ЗНО);
 7. копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 8. копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (свідоцтва про повну загальну середню освіту), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 9. копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою);
 10. у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 11. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються при наявності оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерством освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).