Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

  1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  2. копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
  3. копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  4. копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  5. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  6. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
  7. інформаційна картка до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з результатами;
  8. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою;
  9. у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
  10. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.