Обрати сторінку

Освітні програми

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – науковій, навчальній, виховній, культурно-масовій та адміністративній. Об’єктами вивчення виступають минуле України та людства в усіх його проявах; розвиток окремих народів і держав; вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/istoriya-ta-arheologiya/

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини»

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють знаннями з історії та теорії міжнародних відносин; національної, регіональної та міжнародної безпеки; міжнародного співробітництва; міжнародних регіональних комплексів; орієнтуються в міжнародному інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в політиці в умовах політичних трансформацій інформаційного суспільства, глобалізації світу. 

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/mizhnarodni-vidnosyny-bakalavr-22/

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма “Публічна історія”

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які інтегрують у собі якості історика, глибоко обізнаного у сучасних досягненнях історичної науки, та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері, інтелектуально розвинених, інформованих, інтегрованих у суспільство, здатних до навчання протягом життя, які здатні розв’язувати складні проблеми публічної історії, що передбачає проведення досліджень і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/op-publichna-istoriya-2021/

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання»

Мета програми – сприяння розумінню складної комплексної природи війн, конфліктів, процесу конфліктного врегулювання та постконфліктного розвитку; різних етапів і засобів розбудови миру, подолання наслідків конфліктів і забезпечення сталого розвитку; специфіки врегулювання конфліктів і миротворчості в умовах перехідних, багатокультурних і багатоукладних суспільств.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/mizhnarodni-komunikacziyi-ta-mediacziya-v-umovah-konfliktnogo-vregulyuvannya-21/