Про факультет

Факультет історії та міжнародних відносин є одним з найстарших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Понад 80 років тому з історико-філологічного факультету розпочалося становлення університету.

Факультет історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса сьогодні – це сучасний освітньо-науковий  простір, фундаментом якого є потужний професорсько-викладацький склад та сучасні наукові школи.

На факультеті викладають унікальні для регіону освітні програми за напрямами “Історія та археологія” та “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, які поєднують в собі європейський підхід до викладання, практико-орієнтоване навчання та орієнтацію на розвиток soft-skills компетенцій…..

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Кафедри

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра філософії

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Студентська Рада факультету історії та міжнародних відносин

Голова студентського самоврядування 

Солдатова Діана Леонідівна

Департамент з інформації та комунікації

Драчук Юлія Олександрівна

Департамент з проектної роботи

Департамент з навчально-наукової роботи

Кучеренко Лілія Юріївна

Департамент з спортивно-масової роботи

Петричко Іван Богданович

Департамент з соціально-побутової роботи

Авраменко Вікторія Юріївна

Департамент з культурно-масової роботи

Глухенька Софія Валеріївна

Департамент з виховної та волонтерської роботи

Скідан Дар`я Сергіївна