Обрати сторінку

Освітні програми

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини» (СО «Бакалавр»)

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють знаннями з історії та теорії міжнародних відносин; національної, регіональної та міжнародної безпеки; міжнародного співробітництва; міжнародних регіональних комплексів; орієнтуються в міжнародному інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в політиці в умовах політичних трансформацій інформаційного суспільства, глобалізації світу.

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях» (СО «Магістр»)

Програма готує фахівців, які мають поглибленні знання з методології та методів наукових досліджень, міжнародних систем, міжнародної та національної безпеки, міжнародних регіональних комплексів, іноземних мов; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводять наукові дослідження; здатні адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, культурного та мовного середовища.

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання» (СО «Магістр»)

Мета програми – сприяння розумінню складної комплексної природи війн, конфліктів, процесу конфліктного врегулювання та постконфліктного розвитку; різних етапів і засобів розбудови миру, подолання наслідків конфліктів і забезпечення сталого розвитку; специфіки врегулювання конфліктів і миротворчості в умовах перехідних, багатокультурних і багатоукладних суспільств.