Бакалавріат

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Переваги навчання на історичному факультеті: 

  • Навчання у закладі найвищого – IV рівня акредитації
  • Навчальний процес забезпечують виключно доктори та кандидати наук
  • Диплом національного зразка та додаток європейського стандарту
  • Конкурентна вартість навчання
  • Унікальні для регіону освітні програми «Історія та археологія», «Прикладна політологія та політичні технології», «Міжнародні відносини»
  • Професійно спрямовані бази практик

Освітня програма «Історія та археологія»

СВО «Бакалавр»

Це захоплива подорож світами історії, шлях до успіху в різних сферах дослідницької діяльності, у власному творчому пошуку, володіння технологіями  створення  інформаційного продукту. Отримана кваліфікація відкриває широкі можливості для кар’єрного руху в освітній, адміністративній та громадській сферах і дозволить гідно почуватися на будь-яких рівнях професійної діяльності.

Освітня програма «Прикладна політологія та політичні технології»

СВО «Бакалавр»

Випускники програми – це фахівці з виборчих та PR технологій, прикладних методик політичного аналізу, експертизи та прогнозування процесів сучасності.Працевлаштування: штаби політичних сил, ЗМІ, органи місцевого самоврядування та державного управління.

Освітня програма «Міжнародні відносини»

СВО «Бакалавр»

Програма спрямована на підготовку сучасного дипломата – фахівця, який поєднує в собі декілька професій: аналітика, політика, перекладача, переговорника, іміджмейкера, блогера. Випускники освітньої програми володіють навичками аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики; підтримання міжкультурної комунікації; ведення переговорів; відбору, створення та поширення інформації; застосування інформаційних технологій у вирішенні завдань в галузі професійної діяльності. Перевагами навчання за освітньою програмою «Міжнародні відносини» є вивчення двох іноземних мов (англійської та за вибором – німецької, польської або іспанської), академічна мобільність шляхом включного навчання в університетах Польщі та Литви, практика в Міністерстві закордонних справ Україні, профільних комітетах Верховної Ради України, представництвах міжнародних організацій, аналітичних центрах, бізнес-структурах, ЗМІ.