ОП "Прикладна політологія та політичні технології"

Випускники програми володіють знаннями та навичками: з розробки та реалізації виборчих кампанії та суспільно-політичних проектів, формування публічного іміджу через супровід діяльності, публічні промови, аналіз конкретних ситуацій; розуміння розстановки політичних сил у світі, державі, регіоні; аналізу та прогнозування сучасні суспільно-політичні процеси. Можуть професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. Володіють навичками з реалізації суспільно-політичних проектів; розумiнням політичної реальності у свiтi, державi, perioнi; аналiзом та прогнозуванням сучасних полiтичних процесів. Професiйно реалізують полiтико-органiзацiйнi, експертнi, дорадчi та консультацiйнi функції.

Основні сфери професійної діяльності випускників:

  • органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • політичні партії;
  • аналітичні центри та науково-дослідні установи;
  • громадські організації, благодійні фонди, аналітичні центри;
  • засоби масової комунікації (газети, радіо, телебачення, он-лайн медіа);
  • PR, GR та реклама;
  • освітні заклади (викладачі соціально-гуманітарних дисциплін).

Обов`язкові ЗНО: українська мова та література, історія України

Вибіркові ЗНО (один на вибір): математики, Іноземна мова (англ., нім., фр., ісп.)