ОП "Міжнародні відносини"

Програма спрямована, передусім, на державну службу, пов’язану із зовнішніми зв’язками: структури Міністерства закордонних справ, центральні та регіональні органи влади та місцевого самоврядування. Усі вони мають департаменти/відділи міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Крім державного сектору, фахівці з міжнародних відносин затребувані в бізнес-просторі та в громадському секторі як консультанти-міжнародники та перекладачі.

Випускники спеціальності володіють мистецтвом ведення ділових переговорів та техніками врегулювання конфліктів, пошуків компромісів і практик прийняття виважених рішень. Сучасний міжнародник є орієнтованим на захист національних інтересів і розуміння проблем світового порядку. Він випереджає події, передбачає, прогнозує та володіє кількома іноземними мовами, адже однією з переваг спеціальності є поглиблена мовна підготовка, а саме вивчення двох іноземних мов, що сприяє реалізації випускників у перекладацькій сфері.

Основні сфери професійної діяльності випускників:

  • Міністерство закордонних справ України
  • Посольства, консульські установи, представництва України при міжнародних організаціях
  • Державні установи та підприємства, які мають у своїх структурах управління зовнішньополітичної діяльності та міжнародного співробітництва
  • Аналітичні центри та науково-дослідні установи
  • Засоби масової інформації
  • Міжнародні громадські організації
  • Міжнародний туризм.м

Обов`язкові ЗНО: українська мова та література, іноземна мова (англ.)

Вибіркові ЗНО (один на вибір): історія України, математика