Обрати сторінку

Про факультет

Про факультет

Факультет історії та міжнародних відносин є одним з найстарших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Понад 80 років тому з історико-філологічного факультету розпочалося становлення університету.

Факультет історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса сьогодні – це сучасний освітньо-науковий  простір, фундаментом якого є потужний професорсько-викладацький склад та сучасні наукові школи.

На факультеті викладають унікальні для регіону освітні програми за напрямами “Історія та археологія” та “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, які поєднують в собі європейський підхід до викладання, практико-орієнтоване навчання та орієнтацію на розвиток soft-skills компетенцій.

Факультет виконує свою освітню місію відповідно до Стратегії розвитку університету 2017-2025, а саме формує особистість-професіонала в галузі історичних і політичних наук, яка є інформована, інноваційна, самоідентифікована, інтегрована у суспільство, а також сприяє створенню сприятливих умов для дослідників і впроваджує багаторівневу систему взаємодії в форматі living-learning-community в освітній, науковій, громадській діяльності університету.

Серед випускників факультету – науковці, вчителі, дипломати, депутати Верховної Ради, державні службовці, аналітики, журналісти та відомі громадські діячі.

Кафедри

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки

Кафедра всесвітньої історії та археології

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Декан

Теміров Юрій Тешабайович

К.і.н., доц.,
доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

Електронна пошта: [email protected]

Історія факультету

Факультет історії та міжнародних відносин є одним із найстарших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Близько 80 років тому з історико-філологічного факультету розпочалося становлення університету.

Факультет веде свій літопис від 1937 року….