Про факультет

Про факультет

Історичний факультет є одним з найстарших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Понад 80 років тому з історико-філологічного факультету розпочалося становлення університету.

Історичний факультет  Донецького національного університету імені Василя Стуса сьогодні – це сучасний освітньо-науковий  простір, фундаментом якого є потужний професорсько-викладацький склад та сучасні наукові школи.

На факультеті викладають унікальні для регіону освітні програми за напрямами “Історія та археологія”, “Політологія” та “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, які поєднують в собі європейський підхід до викладання, практико-орієнтоване навчання та орієнтацію на розвиток soft-skills компетенцій.

Факультет виконує свою освітню місію відповідно до Стратегії розвитку університету 2017-2025, а саме формує особистість-професіонала в галузі історичних і політичних наук, яка є інформована, інноваційна, самоідентифікована, інтегрована у суспільство, а також сприяє створенню сприятливих умов для дослідників і впроваджує багаторівневу систему взаємодії в форматі living-learning-community в освітній, науковій, громадській діяльності університету.

Серед випускників факультету – науковці, вчителі, дипломати, депутати Верховної Ради, державні службовці, аналітики, журналісти та відомі громадські діячі.

Кафедри

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра спеціальних галузей історичної науки

Кафедра політології та державного управління

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

Декан

Теміров Юрій Тешабайович

К.і.н., доц.,
доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

Електронна пошта: [email protected]

Історія факультету

Історичний факультет є одним із найстарших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Близько 80 років тому з історико-філологічного факультету розпочалося становлення університету.

Факультет веде свій літопис від 1937 року….