ОП "Публічна політика та адміністрування"

Програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, інструментами публічної політики та адміністрування. Навчальні курси в межах фаху спрямовані на розвиток навичок планування та прогнозування соціально-економічного та політичного розвитку територій; вміння визначати оптимальні шляхи реалізації поставлених завдань та оцінювати ефективність управлінських рішень; опанування нових методик і практик взаємодії з громадянським суспільством і територіальною громадою, а також забезпечення ефективних комунікацій між суб’єктами владних відносин і громадами.

Професійна підготовка передбачає опанування таких напрямів:
Публічні фінанси та бюджетування;
Публічне управління економікою та її галузями;
Управління регіонами та територіями;
Публічна політика;
Методологія та організація наукових досліджень;
Digital-технології в публічному управлінні;
Політична психологія;
Соціальна відповідальність;
Стратегічне планування місцевого економічного розвитку;
Комунікації в публічному управлінні;
Електронне урядування.

Іспити: Фаховий іспит, англійська мова (ЄВІ).

Вступники з дипломом спеціаліста/магістра на програму «Публічна політика та адміністрування» замість ЄВІ складають іспит з іноземної мови в Університеті.

Вступники з інших спеціальностей складають додатковий фаховий іспит.