ОП "Публічна історія"

Програма спрямована на підготовку фахівців, глибоко обізнаних у досягненнях сучасної історичної науки, здатних транслювати академічне знання про минуле у публічній сфері та спроможних реагувати на суспільні запити. У програмі поєднані теоретичне навчання, яке спирається на студіювання історичних джерел, історії історичної думки, сучасних наукових концепцій історії, та практична підготовка, що сприяє опануванню особливостей історичної інформації у публічній сфері, засад управлінсько-організаційної діяльності в галузі історії та історичної дидактики.

Професійна підготовка передбачає опанування таких напрямів:

Історія в інформаційному просторі
Історія в медіа
Історія в освіті
Історія у політиці
Історія у проектній діяльності
Історія у громадському секторі
Історія у туристичному бізнесі
Ділова іноземна мова

Іспити: Фаховий іспит, англійська мова (ЄВІ).
Вступники з інших спеціальностей складають додатковий фаховий іспит.