ОП "Політичне консультування у сфері публічної політики"

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців із політичного консалтингу, які ґрунтовно володіють  категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в консультативній, експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській, суспільно-політичній діяльності у сфері публічної політики.

Професійна підготовка передбачає опанування таких напрямів:
публічне управління та адміністрування

публічне управління економікою та її галузями

публічна політика

digital-технології в публічному управлінні

соціальна відповідальність

публічні фінанси та бюджетування

управління регіонами та територіями

Іспити: Фаховий іспит, англійська мова (ЄВІ).

Вступники з дипломом спеціаліста/магістра на програму «Публічна політика та адміністрування» замість ЄВІ складають іспит з іноземної мови в Університеті.

Вступники з інших спеціальностей складають додатковий фаховий іспит.