ОП "Історія та археологія"

Мета освітньої програми  – підготувати висококваліфікованого, конкурентно спроможного з фундаментальною професійною підготовкою з історії та археології, поглибленим знанням одного з розділів історичної науки, високою культурою мислення, аналітичними навичками; зорієнтованими в основних тенденціях соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного поступу людства; здатних використовувати набуті навички у професійній діяльності; готових адаптуватися до нових викликів в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобального інтелектуального простору.

Професійна підготовка передбачає опанування таких напрямів:

Соціально-історична антропологія
Публічна історія

Історіософія

Студіювання історичних джерел

Історія історичної думки

Сучасна зарубіжна археологія

Іспити: Фаховий іспит, англійська мова (ЄВІ).
Вступники з інших спеціальностей складають додатковий фаховий іспит.