Міжнародна науково-практична конференція «Трансформації історичної пам’яті»

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Запрошують до участі у міжнародній науково-практичній конференції

«ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ»,

що відбудеться 22–23 жовтня 2020 року

на факультеті історії та міжнародних відносин

ДонНУ імені Василя Стуса 

за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 2

Проблематика  історичної  пам’яті –серед  сучасних  наукових  трендів,  що зумовлюється її здатністю пропонувати гальма від агресивності та спроб силового розв’язання складних суспільних проблем. Тема історичного знання, присутнього у науковому, освітньому, політичному, культурному, медійному дискурсах, подвійно актуальна для України. Адже маючи потенціал для застережень проти насилля, у сучасному  інтелектуальному  та  політичному  просторі  спостерігається  й  інша ситуація –використання уявлень про  минуле як ґрунт  для  розбрату  та протистояння.  Обговорення  у  колі  професіоналів формування,  циркулювання, трансформацій колективних  уявлень  про  минуле спрямоване  на  окреслення перспектив  і  можливостей консолідації  українського  суспільства,  формування української національної свідомості задля вирішення нагальних проблем у процесі розбудови української державності.

Проблемне поле:

 • Історична пам’ять інаціональна ідентичність
 • Історична пам’ять / історична амнезія 
 • Історична політика
 • Роль еліт у трансформації історичної пам’яті
 • Історична пам’ять у конфліктному середовищі
 • Історична пам’ять у міжнародних відносинах
 • Порадянське місто як місце пам’яті
 • Історична пам’ять vsісторична наука
 • Шкільний  підручник  як  відбиток історичної  пам’яті та  інструментісторичної політики.

      До  участі  запрошуються  професійні історики,  а  також  інші науковці, дослідницький інтерес яких дотичний до проблематики конференції.

Мови комунікацій: українська, англійська, польська.

Текст  доповіді  та  заявку  прохання  надсилати до 10 вересня  2020  р. на електронну  адресу: [email protected] Тексти  доповідей  будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи.

Структурні елементи тексту доповіді:

 • Прізвище та ім’я автора (авторів) (ліворуч, курсив). 
 • Назва доповіді (симетрично тексту, великі літери, напівжирний шрифт). 
 • Резюме  та  ключові  слова(3–5)мовою  статті,  а  також англійською  (для українсько-та польськокомовних  текстів),  українською  (для  англо-та польськомовних текстів) (обсяг –300-350 знаків).
 • Текст доповіді.
 • Джерела та література (список залучених джерел інформації подається в алфавітному порядку, оформлення згідно з Національним стандартом «Інформація та  документація.  Бібліографічне  посилання.  Загальні  положення  та  правила складання.  ДСТУ  8302:2015»);  посилання  фіксуються  у  квадратних  дужках,  де вказується порядковий номер позиції з прикінцевого списку джерел і літератури, через кому –номер сторінки чи аркуша, звідки запозичена інформація.

Технічні  вимоги  до  оформлення  рукопису: обсяг –10–12тис.  знаків, шрифт –Times New Roman, кегль 14, інтервал –1,15, абзац –1,25см; параметри сторінки: ліве поле –30 мм, праве –20 мм, верхнє –20 мм, нижнє –25 мм. Формат розділових  знаків: лапки:  «…  ..»;  апостроф  …‘….  .  Прохання  розрізняти  тире  та дефіс.

Форма заявки

 • Прізвище, ім’я, по-батькові
 • Країна
 • Місто
 • Місце роботи
 • Науковий ступінь, вчене звання
 • Ел.пошта
 • Контактний телефон
 • Назва доповіді
 • Можливість виступити модератором секції
 • Бажання участі в екскурсійних заходах

Витрати на проїзд і проживання за власний рахунок учасників. Оргкомітет сприятиме у бронюванні готелю на час перебування у Вінниці.

Із запитаннями можна звертатися за телефонами:

+38 050 6776494 (Темірова Надія),

+38050 9960675 (Пятницькова Ірина)