ТУРНІР З ІСТОРІЇ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Факультет історії та міжнародних відносин

Запрошує до інтелектуального змагання

ТУРНІР З ІСТОРІЇ,

що відбудеться 9 квітня 2020 року о 15.00

на факультеті історії та міжнародних відносин

за адресою: вул. Грушевського, 2, м.Вінниця

До участі запрошуються команди у складі трьох студентів, які навчаються за різними освітніми програмами (історичними та неісторичними). Кожна команда повинна мати назву та капітана.

Теми для дискутування:

1. Кава vs чай в історії людства.

2. Середньовіччя в історії Європи: темні віки чи переддень Ренесансу?

3. Варшавський договір 1920 р.: залежність України від Польщі чи захист від більшовицької агресії?

4. ООН: інститут колективної безпеки чи клуб за глобальними інтересами?

5. Антарктида: «територія поза» історією чи terraincognita?

6. Брестська унія – спроба єднання християнської церкви чи початок знищення православної віри в українських землях?

7. Конституція Пилипа Орлика: утопія чи нереалізований проєкт?

8. Діячі ОУН: національні герої чи «європейські колаборанти»?

9. Волинь 1943 р.: злочин чи трагедія?

10. Декомунізація в Україні: ноу-хау України чи закономірність посттоталітаризму?

Змагання під час турніру відбуватимуться відповідно до Регламенту.

Для участі необхідно до 15 березня 2020 р. надіслати заявку на адресу оргкомітету: [email protected]

ЗАЯВКА

на участь у Турнірі з історії

Назва команди _____________________________________________________

Прізвище, ім’я членів команди _______________________________________

Місце навчання ____________________________________________________

Факультет, курс, ___________________________________________________

Телефони членів команди __________________________________________

E-mail членів команди _____________________________________________

РЕГЛАМЕНТ

Турніру з історії

1. Студентській турнір з історії – це командне інтелектуальне змагання серед студентів закладів вищої освіти з історичної тематики дискусійного характеру. Завдання Турніру: активізація пізнавальної діяльності студентів; набуття студентами вміння виступати перед аудиторією, відстоювати власну точку зору, бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити.

1. Турнір проводиться у формі історичного раунду, який являє собою послідовність дій в обговоренні однієї проблеми.

2. Хід Турніру спрямовує Модератор.

3. В історичному раунді беруть участь 3 команди. Кожну команду очолює капітан, якому надається право розподіляти обов’язки між членами команди під час історичного раунду.

4. Кожна команда по черзі виступає в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент.

5. Команда Доповідач виставляє одного учасника, який протягом 7 хвилин у довільній формі викладає суть питання, акцентуючи увагу на наукових підходах до проблеми.

6. Учасник команди, яка виступає у ролі Опонента, пропонує тему для обговорення. По завершенні виступу Доповідача ставить питання. Після відповідей Опонент опонує протягом 5ти хвилин. Завдання Опонента – оцінити виступ Доповідача: визначити його позитивні сторони, виявити недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. Опонування має торкатися виключно суті винесеного питання. Під час виступу Опонент може показати свої знання з даної теми, навівши факти, які Доповідач не представив у своєму виступі.

7. Учасник команди, який виступає в ролі Рецензента протягом 3-х хвилин дає коротку оцінку виступам Доповідача та Опонента, вказує на сильні та слабкі сторони обох, дає оцінку виступу Доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою Опонента, або якщо Опонент не помітив недоліків у відповіді. Рецензування не повинно копіювати опонування. Рецензент повинен виступити незалежним «суддею» і в кінці свого виступу оголосити власну думку.

8. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. Відповідає на запитання Доповідач, Опонент, а відповідь доповнюють члени їх команд.

9. Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні з ким, крім членів журі. Не дозволяється приносити із собою будь-які матеріали, записи тощо. Водночас у процесі гри можна робити нотатки.

10. Порядок виступів в історичному раунді:

1. Команда, яка опонує, обирає питання та викликає на нього команду, що доповідає 1 хв.

2. Доповідач приймає чи відхиляє питання 1 хв.

3. Підготовка до доповіді 2 хв.

4. Виступ Доповідача 7 хв.

5. Відповіді на уточнюючі запитання Опонента 2 хв.

6. Підготовка до опонування 2 хв.

7. Опонування 5 хв.

8. Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їх відповіді 3 хв.

9. Підготовка до рецензування 2 хв.

10. Рецензування відповідей Доповідача й Опонента 3 хв.

11. Загальна полеміка (заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача) 7-10 хв.

12. Запитання журі 2 хв.

13. Виставлення оцінок 3 хв.

14. Слово журі 2 хв.

11. В історичному раунді після кожної дії журі виставляє командам оцінки в діапазоні від 1 до 10 публічно підняттям карток. Члени журі, які виставили найвищу або найнижчу оцінки, повинні прокоментувати її. Модератор оголошує сумарну кількість балів, набраних кожною командою.

13. Критерії оцінювання Доповідача: відповідність змісту доповіді заявленій темі, науковий рівень виступу, вміння аналізувати, висловлювати власну думку, здатність обґрунтовувати позицію, ораторська майстерність.

Критерії оцінювання Опонента: науковий рівень опонування, коректність оціночних суджень, наявність критичного мислення, здатність аналізувати, готовність обґрунтовувати власну думку, ораторська майстерність.

Критерії оцінювання Рецензента: об’єктивність оцінки Доповідача, адекватність оцінки Опонента, коректність рецензування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, здатність аналізувати, ораторська майстерність.

12. Результат виступу кожного гравця множиться на коефіцієнт: виступ Доповідача × 0,8; виступ Опонента × 0,5; виступ Рецензента × 0,2.

16. Перше місце присуджується команді, яка набрала найбільшу кількість балів. У разі рівної кількості балів, вище місце посідає команда, яка отримала найбільшу оцінку за роль Доповідача. У випадку однакової кількості балів після порівняння доповідей вищий рейтинг отримує команда, яка отримала найвищу оцінку у ролі Опонента.

18. Всі учасники команд отримують сертифікати. Команда-переможець нагороджується дипломом і заохочувальним призом. Серед учасників Турніру визначається найкреативніший гравець.