Обрати сторінку

«ТРАВНЕВІ СТУДІЇ 2021: ІСТОРІЯ, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, ФІЛОСОФІЯ»

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК ТА МІЖНАРОДНИХ СТУДІЙ

КАФЕДРА СТРАТЕГІЧНИХ СТУДІЙ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ВІННИЦІ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Запрошують до участі у ІІІ Міжнародній науковій конференції для студентів та молодих вчених

«ТРАВНЕВІ СТУДІЇ 2021: ІСТОРІЯ, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, ФІЛОСОФІЯ»,

що відбудеться 23 квітня 2021 р.

за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 2

 

До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені для обговорення широкого кола проблем міжнародних відносин, історії, археології, мистецтвознавства та філософії. На секційних засіданнях розглядатимуться різноманітні аспекти сучасних тенденцій розвитку міжнародних відносин, україно-польських взаємовідносин, дослідження у галузі археології, проблеми ролі особистості, історичної пам’яті та історичної політики, мистецтвознавча проблематика, а також філософські дослідження.

 

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ:

1. Сучасний міжнародний порядок: виклики, загрози, тенденції.

2. Регіональні трансформації та зростання міжнародної конфліктності.

3. «М’яка сила» та сучасна публічна дипломатія.

4. Пандемії в історії та сучасних міжнародних відносинах.

5. Україна та Польща: досвіди сусідства.

6. Археологічні студії: здобутки та перспективи досліджень.

7. Особистість в історії та міжнародних відносинах.

8. Історичні виміри суспільства.

9. Історія в інформаційному протистоянні.

10. Мистецтво у суспільному поступі.

11. Філософські рефлексії сучасних тенденцій глобальних суспільних процесів

 

Для участі у конференції необхідно до 28 березня 2021 року заповнити заявку за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYNHEnKOfyAzkQLRI0-6-m_s0TZaXqXOf2FkJjNHp06qPnmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 ,

надіслати тези доповідей і скановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску (з позначенням прізвища учасника) на електронну адресу [email protected]

За підсумками конференції буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, що буде розміщений на сайті ДонНУ імені Василя Стуса.

У випадку продовження карантинних обмежень конференція відбудеться в онлайн-режимі.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Структура:

· Прізвище та ім’я автора (авторів) ліворуч, курсив.

· Назва доповіді (симетрично до тексту, великі літери, напівжирний шрифт).

· Анотація (250-300 знаків) та ключові слова (3-5) мовою тез та англійською мовою (курсив).

· Джерела та література.

 

Технічні параметри:

· Обсяг тексту – 2-3 сторінки.

· Набір – у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc

· Шрифт – Times New Roman, кегль 14,

· Міжрядковий інтервал – 1; поля – по 2 см, абзац – 1,25 см.

· Список залучених джерел і літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічний опис здійснюється згідно з Національним стандартом «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015».

· Посилання на джерела та літературу в тексті слід подавати у квадратних дужках – [16, 27], де перше число означає їхній порядковий номер у прикінцевому списку, друге – номер сторінки (аркуша), звідки взята інформація.

 

По закінченні прийому заявок на участь у конференції та їх розгляду учасникам буде надіслане офіційне запрошення на e -maіl, зазначений у заявці.

 

Організаційний внесок у розмірі 100 гривень. прохання перерахувати на картку UKRSIBBANK 5169 3075 1140 9885 (Білик Дмитро).

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Петренко Іван

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

 

Анотація та ключові слова українською та англійською мовами

 

Текст тез

 

Джерела та література

Генсон М. Керування освітою та організаційна поведінка / Пер. з англ. Х.Проців.

Львів:«Літопис», 2002. 384 с.

 

КОНТАКТИ

Поштова адреса оргкомітету: Факультет історії та міжнародних відносин ДонНУ імені Василя Стуса, вул. Грушевського 2, м. Вінниця, 21009.

Електроннa адреса оргкомітету: [email protected]

Координатори:

Коломійчук Іванна +380 67 122 70 54

Пятницькова Ірина +380 97 090 64 90