Травневі студії 2020

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК ТА МІЖНАРОДНИХ СТУДІЙ

КАФЕДРА СТРАТЕГІЧНИХ СТУДІЙ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ВІННИЦІ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Запрошують до участі у другій міжнародній науковій конференції

«ТРАВНЕВІ СТУДІЇ 2020: ІСТОРІЯ, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ», присвяченій 100-річчю Варшавського договору між Україною та Польщею, що відбудеться 23 -24 квітня 2020 р. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 2

     У рамках конференції планується обговорення широкого кола проблем міжнародних відносин, історії, археології, мистецтвознавства та філософії. На секційних засіданнях розглядатимуться різноманітні аспекти україно-польських взаємовідносин і сучасних тенденцій розвитку міжнародних відносин, дослідження у галузі археології, проблеми ролі особистості, історичної пам’яті та історичної політики, мистецтвознавча проблематика, а також філософські дослідження. До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені.

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ:

1. Сучасний міжнародний порядок: виклики, загрози, тенденції.

2. Україна та Польща: історичний досвід сусідства.

3. Україна та Польща в умовах кризи світового ліберального порядку.

4. Україно-польські відносини в умовах гібридних загроз.

5. Археологічні студії: здобутки та перспективи досліджень.

6. Роль особистості в історії та міжнародних відносинах.

7. Історична пам’ять та історична політика.

8. Джерела історичної інформації в умовах постправди.

9. Мистецтво у суспільному поступі.

10. Філософські рефлексії сучасних соціальних трансформацій.

У рамках конференції відбудеться експертний круглий стіл з теми: «Міграційний фактор в Україно-польських відносинах: особливості сприйняття та інтерпретації».

Для участі у конференції необхідно до 5 квітня 2020 року  заповнити заявку за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb_2dFY_oLaE4jDiT3WkOLwvlRdVE2EBo98Tj7ihSylfgbA/viewform?vc=0&c=0&w=1 , надіслати тези доповідей і скановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску (з позначенням прізвища учасника) на електронну адресу [email protected] За підсумками конференції буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, що буде розміщений на сайті ДонНУ імені Василя Стуса.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Структура:

  • Прізвище та ім’я автора (авторів) ліворуч, курсив. 
  • Назва доповіді (симетрично до тексту, великі літери, напівжирний шрифт). 
  • Анотація (250-300 знаків) та ключові слова (3-5) мовою тез та англійською мовою (курсив). 
  • Джерела та література.

Технічні параметри: 

  • Обсяг тексту – 2-3 сторінки. 
  • Набір – у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc 
  • Шрифт – Times New Roman, кегль  14, 
  • Міжрядковий інтервал – 1; поля – по 2 см, абзац – 1,25 см. 
  • Список залучених джерел  і літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічний опис здійснюється згідно з Національним стандартом «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015». 
  • Посилання на джерела та літературу в тексті слід подавати у квадратних дужках – [16, 27], де перше  число  означає  їхній  порядковий  номер  у  прикінцевому  списку, друге  –  номер сторінки (аркуша), звідки взята інформація.

По закінченні прийому заявок на участь у конференції  та  їх  розгляду  учасникам  буде надіслане  офіційне  запрошення  на  e -maіl, зазначений у заявці.

Витрати  на  проїзд  і  проживання  покриваються  за  рахунок  учасників.  Оргкомітет сприятиме у бронюванні готелю на час перебування у Вінниці. Організаційний внесок  у розмірі  100  гривень.  прохання перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 5586 7088 (Солдатова Діана)  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Петренко Іван

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація  та ключові слова українською та англійською мовами

Текст тез

Джерела та література

Генсон  М.  Керування  освітою  та  організаційна  поведінка /  Пер.  з  англ.  Х.Проців. Львів:«Літопис», 2002. 384 с.

КОНТАКТИ

Поштова  адреса  оргкомітету: Факультет історії та міжнародних відносин ДонНУ  імені Василя  Стуса,  вул Грушевського 2, м. Вінниця, 21009.

Електроннa адреса оргкомітету: [email protected]

Координатори: Кучеренко Лілія +380 63 280 15 79 Пятницькова Ірина +380 97 090 64 90