Обрати сторінку

Темірова Надія Романівна

Темірова Надія Романівна

д.і.н., професор, в.о. завідувача кафедри

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=jknOiqMAAAAJ

Освіта:

Донецький державний університет, історичний факультет

аспірантура кафедри історії України Донецького державного університету

докторантура кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий інтерес:

соціально-економічна історія України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;

історія української історичної науки

Список публікацій:

Історія України: з найдавніших часів до ХУ століття. Підручник для 7 класу. Вид. 4-е. Київ: Генеза, 2002. 216 с. (Р.Д.Лях)

Поміщики України в 1861-1917 рр.: соціально-економічна еволюція. Донецьк: ДонНУ, 2003. 319 с.

Промислове виробництво у поміщицьких господарствах українських губерній

на зламі ХІХ-ХХ ст. Чорноморський літопис. Вип.9. Миколаїв, 2014. С. 30-36.

Велике землеволодіння в Правобережній Україні в контексті повстання 1863-1864 рр. Поустанне 1863-1864 гг. у Польщчи, Беларусі, Літве і Украіне: гісторія і пам’ять: зб.наук.арт. Мінск: Беларуская наука, 2014. С.234-247.

The Ukrainian Donbas: From “Wild Field” to Industry Giant. HISTORY, ART, LITERATURE and CULTURE IN BLACK SEA REGION and SOUTH CAUCASUS. Tbilisi, Georgia. International Black Sea University, 2018. Р. 245-260.

Історія дворян: між пам‘яттю та безпам‘ятством. Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Вінниця, 2018. С. 224-230.

Ранньомодерна історія Донеччини у дослідженнях Василя Пірка. Харківський історіографічний збірник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. Вип. 17. С. 114-123.

Метаморфози аграрної еліти українських губерній на зламі ХІХ-ХХ ст. Історичні і політологічні дослідження. Вінниця, 2018. №2(63). С.60-50.

Дисципліни:

Вступ до історії

Історія історичної думки

Концептуальна історія України

Історичне краєзнавство

Історична політика