Обрати сторінку

Пятницькова Ірина Володимирівна

Пятницькова Ірина Володимирівна

к.і.н.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op

Освіта:

Донецький національний університет, історичний факультет

аспірантура кафедри історії слов’ян Донецького національного університету

педагогічне стажування «Нові та інноваційній методи викладання» (Краківський університет економіки, Республіка Польща).

Науковий інтерес:

соціально-історична антропологія,

історія ментальності та повсякденності,

соціально-економічна історія України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Список публікацій:

Українська кооперація другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у радянській історіографії. Гуржіївські історичні читання. 2014. Вип. 7. С.42 – 44. · Дослідницькі студії С.В. Бородаєвського з історії кооперативного руху. Нові сторінки історії Донбасу. 2016. Кн.25. С. 29 – 39

Землеробські артілі М.В. Левитського: антропологічний вимір. Історичні та політологічні дослідження. 2017. № 1(60). С. 29 – 39. · Кредитна кооперація в Криму (друга половина ХІХ -початок ХХ ст.). Нові сторінки історії Донбасу. 2018. Кн.27. С. 39 – 50

Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» / Укладач Пятницькова І.В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 44 с.

Методичні рекомендації з курсу «Теорія повсякденності» / Укладач Пятницькова І.В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 40 с.

Cultural-educational activity of the south Ukrainian cooperatives at the beginning of XX. Східноєвропейський історичний вісник. 2019. Вип. 11. С.98 – 107.

Дисципліни:

Історія України

Соціально-історична антропологія

Історична соціологія

Теорія повсякденності

Соціальна історія Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Туристичне країнознавство