Обрати сторінку

Паніна Ірина Геннадіївна

Паніна Ірина Геннадіївна 

к.і.н., доц.

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=zTQoTmIAAAAJ

Освіта: 2005-2013 – навчання на історичному факультеті Донецького національного університету; диплом бакалавра історії з відзнакою, диплом магістра історії з відзнакою

Наукові інтереси: проблеми національної, регіональної та міжнародної безпеки, транснаціональні актори, культурна дипломатія, плейсбрендинг

Список публікацій (вибрані):

Лебідь І. Г. Розвиток відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992 – 2010 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Лебідь Ірина Геннадіївна. Донецьк, 2014. 350 с.

Регіональні підсистеми міжнародних відносин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / відп. ред. О. П. Іваницька. Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. 444 с. (розділ «Африка», С. 370-425).

Паніна І. Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах. Історичні і політологічні дослідження. 2019. №1 (64). С.77-92.

Лебідь І.Г. Концепція «human security» в безпековому дискурсі. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 1. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. C.123-125.

Лебідь І.Г. Альтернативна версія «Стратегії національної безпеки України». Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини/ Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції до 100-річчя Української революції,80-річчя ДонНУ імені Василя Стуса та історичного факультету; за ред. канд. іст. наук. Ю. Т. Темірова. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 44-48.

Лебідь І. Проблема реадімісії в умовах безвізового режиму для України. Безпекові виклики в геополітиці ХХІ століття. Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 23-24 листопада 2017 р. / Упорядники: Мальський М. З., Кучик О. С., Вовк Р.В. Львів: Факультет міжнародих відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 55-60.

Лебідь І. Історіографія відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992-2010). Схід. 2014. №1. С.136-142.

Лебедь И. Г. Взаимодействие Российской Федерации и Европейского Союза в сфере безопасности границ и нелегальной иммиграции в 1992 – 2012 гг. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск, 2013. №6(84). июнь 2013. С. 121 – 129.

Лебідь І. Г. Протидія торгівлі людьми : приклад співпраці Російської Федерації та ЄС у 1992 – 2010 рр.: Материали за 9-а международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука». – Т.5. История. Философия. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. С. 37 – 41.

Лебідь І. Проблема наркотрафіку у відносинах Росія – ЄС. Історичні і політологічні дослідження. 2013. №2(52). С.269-277.

Лебідь І. Проблема чеченських біженців у контексті відносин Росія–ЄС (1992–2010 рр.). Гілея: науковий вісник. 2013. №75. С.152-155.

Лебідь І. Г., Литвиненко Р.О. Український аспект відносин Росія – ЄС у сфері міжнародної безпеки (1992 – 2010 рр.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол. В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. Вип. 5. С. 310 – 312.

Лебедь И. Г. Экологическое измерение международной безопасности (на примере сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза в к. ХХ – нач. ХХІ в.). Актуальные вопросы социологии, политологии, философии и истории : материалы международной заочной научно-практической конференции (22 августа 2012 г.). Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2012. С. 14 – 24.

Лебідь І. Г. Співпраця Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері боротьби з морським піратством. Історичні записки: збірник наукових праць. Історичні науки. Луганськ, 2011. Вип. 31. С. 134 – 142.

Лебідь І. Г. Співробітництво Російської Федерації та Європейського Союзу в галузі космосу як гарантія міжнародної безпеки. Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. Донецьк, 2011. №2. 2011. С. 206 – 214.

Лебідь І. Г. Про поняття «міжнародна безпека». Грані (науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах). Дніпропетровськ, 2011. №6 (80). 2011. С. 23 – 26.

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач: Країнознавство, Міжнародні відносини і світова політика (Історія дипломатії), Аналіз зовнішньої політики (Зовнішня політика України, Зовнішня політика країн Центрально-Східної Європи), Теорія і практика миротворчої діяльності; Спецкурси: Національна безпека України; Міграційні процеси.