Обрати сторінку

Отземко Олена Вікторівна

Отземко Олена Вікторівна

к.і.н., доц.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=b93kX2IAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Освіта:

Донецький державний університет, історичний факультет

аспірантура кафедри історії України Донецького державного університету

Науковий інтерес:

проблеми джерелознавства

мемуарні джерела з історії України

Список публікацій:

Спогади учасників подій 1917-1920 рр. на Донеччині у фондах Державного архіву Донецької області. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т.19. (у 2-х кн.). Книга ІІ, частина І. Тематичний випуск: Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». Київ, 2009. С.327-335.

Особові фонди учасників революційних подій 1917-1918 рр. на Донеччині в Державному архіві Донецької області. Чорноморський літопис: Науковий журнал. Вип.3. Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. П.Могили, 2011. С.66-69.

Сучасники про лютневі події 1917 р. в Україні. Національна та історична пам’ять: Зб. наук. пр. Вип.6. Київ: ПНВЦ «Пріоритети», 2013. С.164-173. (співавт. А.В. Гридіна)

Мемуарні джерела в російській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. Гуржіївські історичні читання. 2014. Вип. 7. С. 13-16.

Програмні документи політичних партій України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: матеріали до практичних занять. Вінниця: ДонНУ, 2015. 110 с.

Мемуарні джерела в українській історіографії XVIII – першої половини ХІХ ст. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Вінниця: ДонНУ, 2016. Вип.1 (59). С.132-145.

Методичний комплекс навчальної дисципліни «Історична географія» для студентів спеціальності «Історія» / О. В. Отземко. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 48 с.

О.В. Олекса Тихий у спогадах сучасників. Мислити з Олексою Тихим: збірник наукових праць / Редкол: Р.Гринюк та ін. Вінниця-Дружківка: ТОВ «Нілан-ЛТД»,2017. С.41-48.

Владимир Антонович: археографическое и источниковедческое наследие. HISTORY, ART, LITERATURE and CULTURE IN BLACK SEA REGION and SOUTH CAUCASUS. Tbilisi, Georgia. International Black Sea University, 2017. Р.261-275. · Радянська мемуаристика як засіб творення міфу про Жовтневу революцію (на матеріалах Донеччини). Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Вінниця: ДонНУ, 2018. Вип.1. С.128-134.

Дисципліни:

Студіювання історичних джерел

Методика роботи з історичними джерелами

Мемуарні джерела з історії України

Історична географія

Музеєзнавство