ОП "Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях"

Програма готує фахівців, які мають поглибленні знання з методології та методів наукових досліджень, міжнародних систем, міжнародної та національної безпеки, міжнародних регіональних комплексів, іноземних мов; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводять наукові дослідження; здатні адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, культурного та мовного середовища.

Професійна підготовка передбачає опанування таких напрямів:
міжнародні системи;

міжнародна та національна безпека;

міжнародні регіональні комплекси;

ділова іноземна мова

 

Іспити: Фаховий іспит, англійська мова (ЄВІ).
Вступники з інших спеціальностей складають додатковий фаховий іспит.