Обрати сторінку

Мєлєкєсцев Кирило Ігорович

Мєлєкєсцев Кирило Ігорович

магістр історії, викладач

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=q1KjSyIAAAAJ&hl=uk 

Освіта:

Донецький національний університет, історичний факультет

аспірантура кафедри історії України Донецького національного університету

Науковий інтерес:

історія України середньовіччя та раннього модерну

історія незалежної України

зовнішня політика України

українсько-польські відносини

європейська інтеграція

Список публікацій:

Polish-Ukrainian relations in 2004–2013: bilateral strategic partnership or sub-EU cooperation? Polska-Słowacja-Ukraina Trójpogranicze wielokulturowe. / pod redakcja naukowa Andrzeja Bonusiaka. Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeczowskiego, 2014. Zlec. nr 30/2014. S. 135–144.

Культурний та цивілізаційний аспект новітніх польсько-українських відносин (2005–2011). Література та культура Полісся. / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. С. 200–210.

The aspects of “Ukrainian-Polish strategic partnership” during the years of Viktor Yushchenko’s presidency. Economic and law paradigm of modern society. Banska Bystrica : Scientific Consulting Community s.r.o. «Open Europe», 2016. №2. pp. 131–135.

Ukrainian-Polish partnership on the path of Ukraine’s association and integration with the European Union: the Polish side’s issues and interests (2012-2015). Economic and law paradigm of modern society. Banska Bystrica : Scientific Consulting Community s.r.o. «Open Europe», 2017. №2. pp. 187–192.

In the context of declassified theses of 2008: another look on contemporary Polish-Ukrainian relations. Грані. Дніпро : «Грані», 2017. Т. 20, № 1. С. 103–108.

Polish-Ukrainian relations and the issue of historical grievances in the societies of two countries. Історичні і політологічні дослідження. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. № 1. С. 270–283.

Ініціативи та методологічні підходи українських і польських істориків щодо пошуку спільної позиції стосовно проблемних питань історії (2015–2017) Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сб. научн. ст. по мат. межд. научн. конф. Пинск : 24–25 ноября 2017 г. ; под ред. Р. Б. Гагуа. Пинск : Полесский государственный университет, 2017. Вып. 1. Ч.1. С. 145–150.

Становлення білатеральних відносин незалежної України та Республіки Польща: договірно-правова основа міждержавних відносин (1990–2004). Історичні і політологічні дослідження. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. № 1. С. 152–163.

Тенденції співробітництва України та Республіки Польща в контексті атлантичної інтеграції. Economic and law paradigm of modern society. Banska Bystrica : Scientific Consulting Community s.r.o. «Open Europe», 2018. №2. С 117–121.

Польсько-українське партнерство та аспірації України стосовно НАТО: регіональне та міжнародне співробітництво після Помаранчевої революції. Історичні і політологічні дослідження. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. № 1. С. 152–163.

Дисципліни:

Історія України

Спеціальні історичні дисципліни

Історія українсько-польських відносин