Обрати сторінку

Мартинчук Інна Іванівна

Мартинчук Інна Іванівна

к.і.н., доц.

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=GIy4pgYAAAAJ;

Освіта

Донецький державний університет, історичний факультет

аспірантура кафедри історії України Донецького державного університету

Науковий інтерес:

методика навчання історії

авторські школи

культурна антропологія

Список публікацій:

Відображення рис національного характеру українців через фольклорні явища. Історичні і політологічні дослідження. № 1-2. Донецьк: ДонНУ, 2011. С. 272-278.

Вивчення історико-культурної спадщини національних меншин Донбасу в 1920-і – на поч. 1930-х років. Нові сторінки історії Донбасу: Зб. ст. Кн. 9 / Голов. ред. З. Г. Лихолобова. Донецьк: Донецький національний університет, 2002. С. 138-144.

Етнокультурні процеси в Донбасі у 1920-30-ті рр. Нові сторінки історії Донбасу: Зб. ст. Кн. 26. / Голов. ред. О. В. Стяжкіна; співголова ред. кол. д-р іст. наук, проф. В. А. Моргун. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 167-178.

Концепція шкільного підручника з історії: пошуки і досягнення. Історичні і політологічні дослідження. Спецвипуск: доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація історичної пам’яті». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 280-286.

Курс лекцій спеціального курсу «Авторські школи» для спеціальності «Історія». Вінниця: ДонНУ, 2016. 90 с.

Международные образовательные проекты Украины и Грузии: опыт и проблемы History, Art, Literature & Culture in Black Sea Region and South Caucasus (HALC-2017), 2017, Tbilisi. Georgia. P. 275-286.

Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. «Історія»: навчальний посібник. Хмельницький: ХНУ, 2015. 175 с.

Основи педагогічної майстерності: Посібник. Донецьк, ДонНУ, 2010. 88 с.

Формування професійно-педагогічних якостей майбутнього вчителя історії. Грані історії: Зб. наукових праць. Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. Вип. 5. С. 391-398.

Предметний світ та повсякденне життя європейських народів: навч. посібник для студентів спеціальності 032 Історія та археологія / укл. І. І. Мартинчук. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 204 с.

Дисципліни:

Етнологія

Методика навчання історії в школі

Історична дидактика та педагогічна майстерність викладача

Предметний світ і повсякденне життя європейських народів

Історичний туризм і музейна діяльність