Обрати сторінку

Лукашенко Марина Володимирівна

Лукашенко Марина Володимирівна

к. філос. н., доцент кафедри філософії

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7zF3KTMAAAAJ

Освіта:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (1998)

Кандидат філософських наук – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (2018)

Аспірантура кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (2017)

Праці за останні 5 років:

1. Феномен соціальності в світлі філософської традиції // Вісник НАУ. Серія: Філософія Культурологія. Вип. № 1 (21) – К.: НАУ, 2015. – С. 101-105

2. Поняття соціальності та його трансформації // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Вип. №2 (22) К.: НАУ, 2015. – С. 94-98

3. Соціальність у системі суспільства в добу модерну // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Вип. № 1 (23). – К.: НАУ, 2016. – С. 107-111

4. Взаємозв’язок трансформацій соціальності й цінностей // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 15. – С. 81-85

5. Вплив соціальних мереж на стан здоров’я молоді // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Серія: Психологічні науки, Випуск 3, Том 1. – С. 203-208

6. Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2017. – № 5 (120). – С. 210-213

7. Інформаційне суспільство та становлення віртуальної соціальності // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2017. – №7 (122). – С. 280-283

8. Формування клінічного мислення на немедичних предметах // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 9 (61). – С. 150-154

9. Соціальність крізь образ спостерігача в індустріальному та постіндустріальному суспільстві // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 8 (48). – С. 91-95

10. Формування соціальності як особливого виміру людського буття в модерний час // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2016. – Випуск 1-2 (149-150). – С. 46-57

11. Модерний тип соціальності: між минулим і належним // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2016. – Випуск 5-6 (153-154). – С. 42-50

12. Образи та метафори соціальності у філософії // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2017. – № 3-4 (161-162). – С. 100-109

13. Трансформації відображення міфічності світу у дзеркалі філософії і психології // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2018. – № 3-4 (165-166). – С. 152-162

Дисципліни: філософія, етика, етика бізнесу та ділового спілкування.