Обрати сторінку

Кіпень Володимир Порфирович

Кіпень Володимир Порфирович

к.ф.н., проф.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FI_nu7kAAAAJ

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «філософ, викладач наукового комунізму» (1977)

Праці за останні 5 років:

1. Суспільно-політичний дискурс щодо розвитку та майбутнього України / Політичне життя, №3 2018.

2. Травмована свідомість як наслідок і фактор нестабільності (дослідження масових настроїв Донецька). / «Схід», травень 2014. С.5-9.

3. Децентралізація: до ефективної системи управління через місцеву демократію / «Створюючи мости для демократії». Навч. посібник. К: DVV International, 2016. С. 34-46.

4. Люди поважного віку в Україні: потреби, цінності та взаємодія з органами влади. Вінниця: Видав. ФОП Дмитрієва С.О. 2019. 54 с

5. Філософія політики. Робоча програма і методичні рекомендації навчальної дисципліни./ Укл. В.П.Кіпень. Вінниця: ДонНУ, 2015. 54 с.

6. Чому проблему переселенців виведено з активного суспільного дискурсу – «День», 17 лютого 2016, http://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chomu-problemu-pereselenciv-vyvedeno-z-aktyvnogo-suspilnogo-dyskursu

7. Внутрішньополітичний вплив конфлікту на сході України – http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3626/3659

8. Василь Стус – terra incognita радянської доби – http://www.isdpa.org.ua/publications

9. Томос для України. / Матеріали Всеукраїнської наук.-пр. конф. «Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів». ДонНУ ім. Василя Стуса 19-20 квітня 2019. Вінниця. 2019. С.113-1116.

10. Політичне проектування майбутнього України в поствиборчий період / Матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри» , 23-24 травня 2019 р, м. Івано-Франківськ

11. Майбутнє і революція в навчанні. / Матер. міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність», 24-25 травня 2019 р., Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.Дніпро

12. Культура, освіта і майбутнє. /Матер. всеукр. науково-практичної конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації», м. Харків, 21-22 червня 2019 року.

13. Дилеми державної політики щодо людей поважного віку/ Щорічна наукова конф. ДонНУ ім.В.Стуса, червень 2019

14. Моделі розвитку України в поствиборчий період./Електоральні процеси в посттоталітарних країнах як цивілізаційний вибір: QUO VADIS? Чернівці, 16 лютого 2019 р.

15. Безпекові орієнтації в програмах кандидатів в президенти України. Міжнародна наукова конференція «Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю». ДонНУ ім. Василя Стуса. Вінниця 11–12 квітня 2019 року

Дисципліни: Філософія політики, соціологія, політичні процеси, соціальна філософія.