Обрати сторінку

Касьянова Марина Миколаївна

Касьянова Марина Миколаївна

д.політ.н., доц.

Освіта: Донецький національний університет 

Список публікацій: 

1. Kasyanova M.N., Nasadiuk S.A. Migration processes in Japan / M.N. Kasyanova, Nasadiuk S.A. // European political and law discourse. – Volume 3. – Issue 3. – 2018. – C. 44-49.

2. Касьянова М.М. Функціонування української діаспори в Білорусі, Молдові та Росії / М.М. Касьянова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 133. – С. 58-62.

3. Касьянова М.М. Джерела дослідження міграції українців східноевропейського вектору міграції громадян України / М.М. Касьянова // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: історія, політологія – 2018. – Випуск 21. – С. 36-44.

4. Kasyanova M.N., Levachuk M. Intellectual migration of Ukrainian citizens to Poland // Політичне життя. – 2018. – Випуск 4.

5. Касьянова М. М. Методичний посібник з написання письмових робіт для студентів спеціальності «Міжнародні відносини». Перероблений та доповнений / М.М. Касьянова. – 2019. – 93 с.

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач: Вступ до спеціальності, Методи і методологія МП досліджень, Сучасні концепції МВ, Українці в сучасних міграційних процесах, Науково-педагогічна діяльність.