Історія кафедри

Історія кафедри

Донецький державний університет був заснований у 1965 році на базі Донецького філіалу Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. Підстава для його створення були наступні документи: постанова Ради Міністрів СРСР № 421 від 28 травня 1965 р., постанова Ради Міністрів УРСР № 572 від 11 липня 1965 року і Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 410 від 7 липня 1965 р.

До складу фізичного факультету новоствореного університету входило чотири кафедри: фізики низьких температур, фізичної гідродинаміки, рентгенометаллофізікі і експериментальної фізики. В подальшому створювалися нові кафедри, проводилася реорганізація і на факультеті в різні періоди було 7-9 кафедр.

У 1974 році наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 3326 від 17 червня 1974 року “Про зміни в структурі Донецького держуніверситету» та наказом по Донецькому державному університету № 953 від 1 липня 1974 року з метою оптимізації навчальної та науково-дослідної роботи кафедра експериментальної фізики була розділена на дві: кафедру експериментальної фізики і кафедру загальної фізики та методики викладання фізики.

Завідувач кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Аридін В.М. (1974-1980 р.р.)
Першим завідувачем кафедри загальної фізики та методики викладання фізики був Аридін Василь Михайлович, випускник Донецького педагогічного інституту (1950 р.), кандидат педагогічних наук (1968 р.), доцент. Кафедра створювалася для забезпечення викладання загальної фізики студентам нефізичних спеціальностей та методики викладання фізики та педагогіки для студентів фізичного факультету.

Педагог за покликанням, талановитий керівник, Аридін В.М. за короткий проміжок часу створив на кафедрі навчальні лабораторії з усіх розділів загальної фізики, лекційні демонстрації забезпечувалися за рахунок спільного, з кафедрою експериментальної фізики, використання кабінету лекційних демонстрацій, в якому було зібрано близько 250 демонстрацій різних фізичних законів, процесів і явищ. Для проведення наукових досліджень були створені науково-дослідні лабораторії, в яких проводилися наукові роботи з досить широкого спектру наукової тематики: дослідження взаємодії пучків заряджених часток з поверхнею твердого тіла (Бажин А.І.), взаємодія ультразвуку з твердими тілами (Петренко Ю.О.), дослідження проводилися в рамках держбюджетної тематики. Аридін В.М. організував на кафедрі наукові дослідження з педагогіки і методики викладання фізики. З цієї тематики студенти виконували курсові та дипломні роботи. Результати наукової роботи публікувалися в наукових журналах, представлялися на наукових конференціях різного рівня. Було налагоджено наукове співробітництво з іншими внз і науково-дослідними інститутами (Харківським державним університетом ім. В.Н. Каразіна, Донецьким політехнічним інститутом, Донецьким фізико-технічним інститутом і ін.) В цей же період почала налагоджуватися співпраця з закордонними колегами (Алжир, Польща, США).

Кафедра активно співпрацювала з обласним та міським відділами народної освіти. Викладачі кафедри брали участь в проведенні міських і обласних олімпіад з фізики серед школярів, готували команди школярів для участі в республіканських олімпіадах і турнірах юних фізиків, на кафедрі працювала школа «Юний фізик». Кафедра плідно співпрацювала з видатними вчителями Донецька і області: заслуженим учителем Української РСР, народним учителем СРСР Шаталовим В.Ф., Дегтярєвим Б.І., Борцем І.Я. та ін.

Завідувач кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Аридін В.М. (1974-1980 р.р.)

Завідувач кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Атанов Г.О. (1980-1999 р.р.)

Однак, в 1980 р, за станом здоров’я, Аридін В.М. пішов з посади завідувача кафедри. Новим завідувачем був обраний Атанов Геннадій Олексійович, випускник Харківського авіаційного інституту (1963 р.), доктор фізико-математичних наук, професор. З його приходом на кафедрі почав розвиватися науковий напрям, пов’язаний з гідроімпульсними технологіями. Разом з Атановим Г.О. на кафедру прийшла група молодих співробітників, серед яких були: Семко О. М., який згодом став доктором технічних наук, професором, Зуйкова З.Г. і Коломенська В.В., стали кандидатами фізико-математичних наук, доцентами. Поряд з гідродинамічної тематикою Атанов Г.О. став розвивати дослідження з дидактики вищої школи, за результатами цих досліджень співробітниками кафедри було захищено кілька кандидатських дисертацій. За час роботи Атанов Г.О. опублікував понад 200 наукових і методичних праць та монографій, він був обраний академіком Академії наук вищої школи, членом Міжнародної асоціації з водоструйних технологій, Міжнародної асоціації по комп’ютеризації навчання та інших громадських організацій.

Наказом по Донецькому державному університету № 268/5 від 18 серпня 1988 року до кафедри загальної фізики та методики викладання фізики була приєднана кафедра експериментальної фізики. Нова кафедра зберегла назву кафедра загальної фізики та методики викладання фізики. У 1992 році наказом по Донецькому державному університету № 62/5 від 09 грудня кафедра перейменована в кафедру загальної фізики і дидактики фізики.

У 1999 році Атанов Г.О. перейшов на роботу в Донецький інститут соціальної освіти і на посаду завідувача кафедрою був обраний Русаков Володимир Федорович, випускник кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Донецького державного університету (1973), доктор фізико-математичних наук, професор.

Завідувач кафедри загальної фізики і дидактики фізики
Русаков В.Ф. (з 1999 р.)

За час роботи на кафедрі був обраний академіком Української технологічної академії, заслуженим професором Донецького національного університету, нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «За наукові та освітні досягнення», є членом науково-методичної комісії з фізики і астрономії Міністерства освіти і науки України. З його приходом був модернізований і оновлений лабораторний практикум і кабінет лекційних демонстрацій. Навчання інформатики та комп’ютерних наук здійснювалося в комп’ютерному класі кафедри, який був укомплектований сучасними комп’ютерами, об’єднаними в локальну університетську мережу з виходом в Internet. Під керівництвом Русакова В.Ф. запроваджено нові спецкурси з фізики твердого тіла, надпровідності, проблемам сучасної фізики, методики викладання фізики, впроваджені нові методи навчання. Кафедра, єдина в Україні отримала право присвоювати випускникам кваліфікацію «Фізик. Викладач фізики та основ інформатики».
Русаков В.Ф. почав розвивати на кафедрі наукові дослідження за тематикою термомагнітних нестійкостей у жорстких надпровідниках другого роду. Під його керівництвом проводяться дослідження стійкості критичного стану жорстких надпровідників другого роду, структури магнітних лавин та екрануючих властивостей надпровідних матеріалів. Дослідження ведуться спільно з ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України та Інститутом фізики Польської академії наук. У 2004 році Русаков В.Ф. був головою локального оргкомітету міжнародної школи-конференції: NATO Advanced Research Workshop. “Vortex dynamics in superconductors and other complex systems”, Yalta, Crimea, Ukraine, 13-17 September, 2004. Русаковим В.Ф. опубліковано понад 170 наукових та науково-методичних робіт.

Лекція з фізики

Заслужений професор ДонНУ Мамалуй Ю.О.

Доктором фізико-математичних наук, професором Мамалуй Ю.О. на кафедрі проводилися дослідження з фізики магнітних явищ, зокрема, вивчалися неоднорідні структури в плівках ферит-гранатів у магнітних полях, що змінюються, при різних температурах. Вона була обрана заслуженим професором ДонНУ.

Тематику з вивчення гідроімпульсних струменевих технологій, розвинену на кафедрі Атановим Г.О., продовжила група співробітників кафедри під керівництвом доктора технічних наук, професора Семко О. М. Досліджувалися гідроімпульсні технології з використанням гідрогармат з ультрависокими швидкостями водяних струменів. Вивчалися перспективи застосування імпульсних високошвидкісних струменів рідини в різних технологічних процесах.

У цей період співробітники кафедри ставали стипендіатами Кабінету міністрів України, вигравали різні наукові гранти, на кафедрі було захищено 3 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

Багато співробітників кафедри (Русаков В.Ф., Ткаченко В.С., Русанова О.О., Казак О.В. та інші) працювали, підвищували кваліфікацію та стажувались у Франції, Англії, Польщі, Німеччині та інших країнах.

Результати наукових досліджень кафедри відомі в Україні та за її межами. Вони доповідалися на багатьох міжнародних конференціях в Англії, Японії, США, Польщі, Росії, Туреччини та інших країнах, друкуються в провідних міжнародних наукових журналах.

Кафедра була опорною кафедрою з фізики в Донецькому регіоні. Тут підвищували кваліфікацію як вчителі шкіл, так і викладачі технікумів та вищих навчальних закладів.

У 2014 році кафедра, як і весь університет, переїхала до м. Вінниця. На новому місці, у співпраці з фондом «Відродження», були оснащені лабораторії для виконання фізичного практикуму з загальної фізики та проведення лекційних демонстрацій. Комп’ютерний клас оснащений сучасними комп’ютерами з виходом в Internet. Обробка результатів вимірювань в лабораторних роботах проводиться на комп’ютерах.

Професор Семко О.М.

У 2014 році кафедра, як і весь університет, переїхала до м. Вінниця. На новому місці, у співпраці з фондом «Відродження», були оснащені лабораторії для виконання фізичного практикуму з загальної фізики та проведення лекційних демонстрацій. Комп’ютерний клас оснащений сучасними комп’ютерами з виходом в Internet. Обробка результатів вимірювань в лабораторних роботах проводиться на комп’ютерах.

Сьогодні на кафедрі працюють: зав. каф., проф. Русаков В.Ф., проф. Зубов Е.Є., доц. Зюбанов О.Є., доц. Піцюга В.Г., доц Ткаченко В.С., ст. преп. Русакова Н.М., зав. лаб. Пишкін Р.О., методист Демченко К.В., ст. лаб. Парамонова О.С.

Заняття в лабораторії оптики.

Конференція з надпровідності,
м. Гданьск, 2017р.

Кафедрою розроблені освітні програми за спеціальностями: «Фізика і астрономія» і «Середня освіта (фізика)» для освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр», а також методичне забезпечення для всіх курсів, які викладаються на кафедрі. За вказаними спеціальностями кафедра веде підготовку фахівців за двома освітніми рівнями: «Бакалавр» і «Магістр». Ведеться розробка курсів для дистанційного навчання, що досить актуально у сучасних умовах.

На кафедрі, спільно з академічними інститутами, ведуться дослідження за наступними темами: «Спектральні та транспортні властивості металооксидних сполук з елементами перехідних груп», «Нанокомпозити надпровідник – феромагнітний напівметал, як новітні функціональні матеріали для реєстрації надвисокочастотного випромінювання», «Magnetism, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics», «Дослідження структури термомагнітних лавин у жорстких надпровідниках ІІ роду».

Продовжується співпраця з закордонними і українськими навчальними закладами і науковими інститутами: Університет Ексетера (Велика Британія), Університет ім. Адама Міцкевича (Вроцлав, Польща), Інститут фізики Польської академії наук (Варшава, Польща), Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАНУ, м. Київ, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І Сікорського», м. Київ, Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразина, м. Харків. Викладачі кафедри (Русаков В.Ф., Ткаченко В.С., Зубов Е.Є. та ін.) проводять спільні дослідження з колегами з інших країн.
Конференція з магноніки. Оксфорд, 2017р.