Форум краєзнавців Донеччини

Донецька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Донбаський державний педагогічний університет

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відділ історичної регіоналістики Інституту історії України НАНУ

Південно-східний міжрегіональний відділ Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах

Українського інституту національної пам’яті

за сприяння

Донецької обласної державної адміністрації

Слов’янської міської ради

Запрошують до участі у

ФОРУМІ КРАЄЗНАВЦІВ ДОНЕЧЧИНИ,

присвяченому 30-річчю діяльності

Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України,

який відбудеться 15 травня 2020 року

на факультеті початкової, технологічної та професійної підготовки Донбаського державного педагогічного університету

за адресою: Слов’янськ, вул. Університетська, 12

У січні 1990 року відбулася установча конференція Донецької обласної організації краєзнавців. Протягом 30 років краєзнавцями Донеччини зроблено чимало добрих справ: відкриті меморіальні дошки знаним землякам і визначним подіям; видані книги, альманахи, статті; проведені науково-практичні конференції, чисельні заходи з історії рідного краю у навчальних закладах, бібліотеках; підготовлені відеоматеріали; започатковані свята та відзнаки. Правління ДонОО НСКУ тримає тісні зв’язки з місцевою владою, громадськими організаціями, краєзнавчими музеями, освітніми закладами.

Мета форуму – підбити підсумки діяльності краєзнавців Донецької області, вшанувати дослідників краю, визначити специфіку краєзнавчої діяльності в умовах зовнішньої агресії. На обговорення винесені різні аспекти краєзнавства, які дозволять підсумувати здобутки науковців у вивченні Донеччини, сформувати сучасний образ регіону, позначити його больові точки, накреслити напрями публічної діяльності задля формування почуття гордості та відповідальності за донецький край як невід’ємну частину України.

До участі запрошуються краєзнавці, науковці, вчителі, студенти, громадські діячі.

Проблемні напрями:

· Організаційно-краєзнавчий

· Історичний

· Етнологічний

· Літературний

· Мовний

· Природно-географічний

· Економічний

· Соціологічний

· Дидактичний

Мови комунікацій: українська, російська.

Для участі у форумі необхідно до 15 квітня 2020 р. надіслати текст доповіді та заявку на електронну адресу: [email protected]

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірці матеріалів форуму в електронній версії на офіційних сайтах Національної спілки краєзнавців України, ДонНУ імені Василя Стуса, Донбаського державного педуніверситету. Програма разом із запрошенням будуть надіслані учасникам заходу після отримання матеріалів форуму.

Структурні елементи тексту доповіді:

· Прізвище та ім’я автора (авторів) (ліворуч, курсив).

· Назва доповіді (симетрично тексту, великі літери, напівжирний шрифт).

· Резюме та ключові слова англійською мовою (обсяг – 250-300 знаків).

· Текст доповіді.

· Джерела та література. (Посилання фіксуються у квадратних дужках, де вказується порядковий номер позиції з прикінцевого списку джерел і літератури, який подано за алфавітом; через кому – номер сторінки чи аркуша, звідки запозичена інформація (як приклад: [6, 52]).

Технічні вимоги до оформлення рукопису: обсяг – 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1, абзац – 1 см; параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Формат розділових знаків: лапки: «… ..»; апостроф …‘…. . Прохання розрізняти тире та дефіс.

Форма заявки

Прізвище, ім’я, по-батькові

Населений пункт

Місце роботи / навчання

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Назва доповіді, проблемний напрям

Контактний телефон

Ел.пошта

Потреба у візуалізації виступу

Потреба у житлі

Пропозиції, побажання

Витрати на проїзд і проживання за власний рахунок учасників. Водночас оргкомітет докладатиме зусиль для пошуку можливостей безоплатного розміщення учасників форуму, які того потребуватимуть.

Із запитаннями можна звертатися за телефонами:

+38 050 6776494 (Темірова Надія Романівна)

+38 050 9359560 (Романько Валерій Іванович)