Обрати сторінку

Чарських Ігор Юрійович

Чарських Ігор Юрійович

к.і.н., доц.

кандидат історичних наук (диплом ИТ № 007429 від 18 квітня 1983 р за спеціальністю 07.00.02. «історія СРСР»/«всесвітня історія»), Київський державний університет імені Тараса Шевченко

доцент, атестат ДЦ № 013080 від 22 червня 1989 р., Донецький державний університет економіки і торгівлі

професор-візитатор (диплом № 015 від 12 грудня 1996 р., Банатський університет в Тимішоарі, Румунія)

Освіта:

вересень 1973–червень 1978 навчання на історичному факультеті Донецького національного університету; диплом (з відзнакою) Б-1 № 584225, за фахом – викладач історії та суспільствознавства; супутні спеціальності: журналіст, лектор-міжнародник, тренер; Семестр навчався в Московському державному університеті ім. Ломоносова (за програмою обміну); Семестр навчався європейському праву в Торуньському університеті імені Н.Коперніка (Польща)

Науковий інтерес:

міжнародні інформаційні відносини.

 

Автор понад 120 друкованих праць по проблемах міжнародних відносин, міжнародної інформації, громадянського суспільства, освіти, політичного аналізу: опубліковано в журналах, монографіях та енциклопедіях в Україні, Росії, Польщі, Білорусі, Румунії та США. 

Список публікацій 2015-2019 рр.:

· Recent Media Images of Donbass as Justification of War // Professional Communication and Translation Studies: Language and Communication in the Digital Era. Timisoara, 26-27 March 2015. P.15

· Вірус Ебола як новий виклик в діяльності Послів доброї волі ООН // Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 92. С. 337-340 (у співавторстві)

· Азійські Посли доброї волі ООН та особливості їхньої діяльності // Гілея: науковий вісник. – 2015. – №100. С. 292-295 (у співавторстві)

· Онлайн інфотейнмент у міжнародних новинах медіакорпорацій // Гілея: науковий вісник. 2016. №106 С. 307-310 (у співавторстві)

· Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин // Політичне життя. 2016. №3. С.84-90 (у співавторстві).

· Multiculturalism and Technology-Enhanced Language Learning Hershey (PA): IGI Global, 2017. 339 p. (in collaboration)

· Чорнобильська катастрофа: міжнародна допомога та ліквідація наслідків техногенної аварії (1986-2017) // Зимові наукові підсумки 2017 року: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Ч. 2. Дніпро: НБК, 2017. С.106-112 (у співавторстві)

· EMI on the March // Professional communication and translation studies: Language and communication: the digital challenge. – Timişoara, 30-31 March 2017. P.15.

· Cross-Cultural Perspectives on Technology-Enhanced Language Learning. Hershey (PA): IGI Global, 2018. 364 p. (in collaboration)

· Language Learning and Literacy: Breakthroughs in Research and Practice (2 Volumes) Hershey (PA): IGI Global, 2019. 1000 p. (in collaboration)

· Кінематограф як інструмент культурної дипломатії: компаративний підхід // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Том 1. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.68-70 (у співавторстві)

· Неліберальний світовий порядок та вразливість позиції «колективного Заходу» // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Том 1. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.106-109 http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/7135/7163

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач: 

Теорія міжнародних відносин, Аналіз зовнішньої політики, Інформаційно-аналітична діяльність, Міжнародна інформація, Науково-дослідна та проектна діяльність