Обрати сторінку

Бут Олександр Микитович

Бут Олександр Микитович

д.і.н., професор

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Mk3lYu4AAAAJ

Освіта:

Харківський державний університет, історичний факультет

аспірантура Донецького політехнічного інституту і Донецького державного університету.

Науковий інтерес:

керівники та новатори радянських промислових підприємств

репресії та реабілітація незаконно репресованих

Список публікацій:

Бут О. М. «Економічна контрреволюція» в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття: від нових джерел до нового осмислення. Донецьк: Укр НТЕК, 2002. 316 с. (співавтор: Добров П. В.)

Реабілітовані історією. У 27-ми томах: Науково-документальна серія книг. Донецька область. Кн. 1-9. / заст. голови Донецької обл. редкол., співавтор.Донецьк – Київ, 2004–2012 (колектив авторів).

Бут О. М. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.). Донецьк: ТОВ Юго-Восток, Лтд, 2008. 355с. (співавтори: Бондаренко В. С., Нікітенко К. В. )

Трагедія греків Донбасу в історичній пам’яті українського народу. Трансформації історичної пам’яті. Спец. випуск міжнародної науково-практичної конференції. Історичні і політологічні дослідження. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С.237-241.

Історія України: Деякі актуальні питання середини ІХ-початку ХХ ст.). Навчально-метод. посібник для студентів природн. і економ. ф-тів ВНЗ. Донецьк: ДонНУ. 2014. 87 с. (співавтори: Лихачова Л.Б.).

Україна в умовах радянської тоталітарної системи. Навчально-метод. посібник для студентів природн. і економ. ф-тів ВНЗ. Донецьк: ДонНУ. 2014. 42 с. (співавтор: В.І. Шабельніков).

Україна в умовах радянської тоталітарної системи і незалежності країни (1921-2015 рр.). Навчально-методичний посібник для студентів природничих, економічних і юридичних факультетів ВНЗ. Черкаси, 2016. 60 с. (співавтори: М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.).

Навчально-методичний посібник для студентів природничих, економічних і юридичних факультетів ВНЗ. Черкаси, 2016. 220 с. (співавтори: Н.П. Кузьмінець, Л.Б. Лихачова).

Історія України: підручник для студентів неіст. спец. ВНЗ. Черкаси: Укр літопис, 2016. 644 с. (у співавторстві).

Історія та культура України. Підручник для студ. техн. спец. Черкаси: ЧДТУ, 2018. 1155 с. (у співавторстві)

Дисципліни:

Історія України

Організація та управління освітньо-науковою діяльністю

Новатори та керівники промислових підприємств УСРР