Обрати сторінку

Богінська Ірина Валентинівна

Богінська Ірина Валентинівна 

к.і.н., доц.

Освіта:

Донецький державний університет, історичний факультет, 1991-1996 рр.

Науковий інтерес:

Проблеми формування світового порядку, сучасні підходи до аналізу зовнішньої політики, процес ухвалення зовнішньополітичних рішень, міжнародна безпека, врегулювання конфліктів і медіація, євроатлантична інтеграція України.

Список публікацій:

1. Богінська, Ірина. Геополітичні розрахунки Росії в «українській кризі»: острів Росія – континент Крим – держава Новоросія// Схід. – 2015. − №2 (134). – С.20-25

2. Богінська І.В. Перспективи інтеграції України в трансатлантичний безпековий простір скрізь призму відносин НАТО-РФ // Трансатлантична безпека та роль України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 19 березня 2015 р.). – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – С.54-57

3. Богінська І.В. Вплив російсько-американських відносин на систему європейської безпеки // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 14-15 травня 2015 р. – Вінниця-Житомир, 2015. –С.274-277

4. Богінська І.В. Рада Безпеки РФ в системі підготовки й прийняття зовнішньополітичних рішень (1990-ті рр.) // Історичні і політологічні дослідження. – 2015. – №2. – С. 23-31

5. Богінська І.В. Геополітична парадигма в міжнародних відносинах: що і як досліджувати?// П’ята всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 28 серпня 2015 р.)

6. Богінська І.В. Проблема «Східної Європи» у створенні нової системи європейської безпеки / І.В. Богінська // Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-ій річниці створення ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (5 грудня 2015 р., м. Ужгород). – С.57-59

7. Богінська, Ірина. Образ України в масовій свідомості росіян/ Ірина Богінська // Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини (збірник тез). Всеукраїнська інтернет-конференція, присвячена 25-річчю незалежності України, 20 травня 2016 р. – Вінниця, 2016. – С.70-73

8. Богінська, Ірина. Динаміка образу країни в президентському дискурсі (за матеріалами щорічних послань президента РФ) / Ірина Богінська// Історичні і політологічні дослідження. – 2016. – №1 (59). – 154-169

9. Богінська І.В. Інститут президентства в механізмі ухвалення зовнішньополітичних рішень РФ// Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр. – Режим доступу: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3627

10. Богінська І.В. Особливості ухвалення зовнішньополітичних рішень в РФ // Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини. Зб. матеріалів. – Вип.2. – Вінниця, 2017. – С.14-19

11. Богінська І.В. Внутрішні чинники сприйняття зовнішніх загроз РФ //Безпекові виклики у геополітиці ХХІ ст. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С.13-17

12. Богінська І.В. Вплив колективної пам’яті на зовнішню політику// Історичні і політологічні дослідження. Доповіді на міжнародній науково-практичній конференції 22-23 лютого 2018 р., м. Вінниця. – 2018. – С.76-81

13. Богінська І. Проблеми сучасного світового порядку/безладу в російському офіційному дискурсі// Історичні і політологічні дослідження. № 1 (64). 2019. С. 37-50

14. Що таке «путінізм» і чи існує він взагалі? // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. Т.1. – Вінниця, 2019. – С.65-66

15. Богінська І. Європа / Регіональні підсистеми міжнародних відносин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Відп. ред. про. О.П. Іваницька. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2018. 444 с. – С.132-210

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач:

Конфліктологія, Міжнародні відносини і світова політика, Ведення переговорів, Медіація.