Обрати сторінку

Білокобильський Олександр Володимирович

Білокобильський Олександр Володимирович

к.ф.н., проф.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bSg1MkgAAAAJ

Освіта: Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Шахтне та підземне будівництво» «Гірничий інженер-будівельник» (1993).

Праці за останні 5 років:

1. Кризис идеологии универсального разума как вызов социальной структуре модерна. Философские науки, 62 (3) 2019, С. 124-133

2. “The hard problem” of consciousness in the light of phenomenology of Аrtificial Intelligence. Схід, №1 (159), 2019, С. 25-28

3. Социальная реальность. Институты интерсубъективности. Вопросы философии. – 2018. – №10. – С. 77-89 (у співавт.)

4. Картина світу як частина соціальної реальності. Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2017. – №2 (148), С. 69-73 (фахове видання).

5. Глобальна мобілізація: використання релігійної риторики у добу глобальних зіткнень. Вісник Донецького національного університету. – Серія Б. Гуманітарні науки. – 2015. – № 1. – С. 338-342 (фахове видання)

6. Науковий світогляд та виклики глобалізації. Вісник Донецького національного університету. – Серія Б. Гуманітарні науки. – 2015. – № 1. – С. 338-342 (фахове видання)

7. Теологія та секуляризація: парадокс Абеляра. Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2015. – №4 (136), с. 13-16 (фахове видання)

8. Водоразделы секуляризации: западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы (монография) РХ, Киев, 2017, 15 д.а. (у співавт).

9. Як пояснити штучному інтелекту, що таке матерія? Збірник наукових праць за матеріаламі Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність як складова української державності», м. Харків 9-10 квітня 2019 р., С. 43-46

10. «Український консенсус”. Пошук істини за доби постправди (передмова). Український консенсус: інтерв’ю 2015-2017 років. К.: ПП Халіков Р.Х., 2018.- С. 4-7

11. Значение личностных качеств человека в ситуации разрушения когнитивного гештальта. Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 23-24 листопада 2017 р.) : матеріали і тези доповідей / за заг. Ред. проф. О. В. Бацилєвої. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017, С. 28-31

12. Метафизика и здоровье. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 листопада 2016 року “Досягнення та перспективи дослідження феномену здоров’я у сучасній психології

Дисципліни: Філософія науки, метафізика, релігієзнавство, соціальна філософія.