Обрати сторінку

Білецький Віталій Володимирович

Білецький Віталій Володимирович

к.ф.н., доц.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jsQnp8cAAAAJ

Освіта: Донецький інститут соціальної освіти за спеціальністю «Психологія» (1998)

Праці за останні 5 років:

1. Агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі східноукраїнського конфлікту. Підготовка ґрунту і перші міфи. // Схід. – 2016.– № 3 (143). – С. 93 – 100.

2. Білецький В. (під псевдонімом Василь Стругацький). Агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі східноукраїнського

конфлікту. Міфологія мілітарної фази. // Схід. – 2016.– № 4 (144). – С. 92 – 100.

3. Білецький В.С., Білецький В.В. Самобутні традиції освіти і науки в Україні-Русі.// Studia Polsko-Ukrainskie. Wydzial Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskich Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2017. – Вип. 4. – С. 51 – 68. (Index Copernicus International)

4. Білецький В. (під псевдонімом Василь Стругацький). Перспективи політичної реабілітації та аспекти відплати. Постмілітарна фаза гібридної війни. // Схід. – 2017.– № 2 (148). – С. 105 – 112.

5. Концептуальні прорахунки агресорної міфотворчості. // Схід. – 2018.– № 2 (154). – С. 111 – 118.

6. Релігієзнавство. Підручник./ Укладачі: Білецький В.В., Додонов Р.О., Ковальський Г.Є. – Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 317 с.

7. Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця : ТОВ Нілан- ЛТД, 2017. – 412 с. (Розділ 2.2. „Агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі східноукраїнського конфлікту”. (персональний внесок: С. 175 – 236.).

8. Маніпулятивні практики на тлі гібридної війни. Філософський аналіз.: монографія. – Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2018. – 166 с.

9. Дистанційний курс з дисципліни «Релігієзнаство» для студентів ДонНУ імені Василя Стуса. Інтернет-доступ: https://moodle.donnu.edu.ua/mod/page/view.php?id=14992&lang=en

10. Українська протосоціологія: соціальні факти і протосоціологічні ідеї часів Київської Русі //Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т.42 – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2016. С. 69 – 81.

11. Рефлексія терміну „девіація”. Релятивні та інваріанті аспекти. / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Досягнення та перспективи дослідження феномену здоров’я у сучасній психології„ 24 листопада 2016 року, ДонНУ імені Василя Стуса – С. 25– 30.

12. Актуальність вітчизняних соцієтальних феноменів і протосоціології козацької доби //Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т.43 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2017. С. 32 – 47.

13. Вітчизняні соціокультурні процеси XVII – кінця XVIIІ ст. та їх вплив на розвиток національної свідомості //Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т.44 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2017. С. 226 – 238.

14. Вітчизняні соціологічні рефлексії початку-середини ХІХ ст. Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка. – 2018. – Т. 45. – Донецьк. Маріуполь. Покровськ. С. 238 – 247.

Дисципліни: Релігієзнавство, логіка, соціальна філософія. Проблема свідомості.