Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедрі історії України — 50!http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Kafedrі-іstorії-Ukraїni-—-50.aspxКафедрі історії України — 50!Від заснування кафедри і до сьогодні
До ювілею кафедри історії Україниhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Spogadi-veterana-pratsі-V.І.-Іzyumova.aspxДо ювілею кафедри історії УкраїниСпогади ветерана праці, к.і.н., доцента В.І. Ізюмова
До виходу підручника з історії України http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Do-vikhodu-pіdruchnika-z-іstorії-Ukraїni.aspxДо виходу підручника з історії України для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ
Студент ДонНУ серед переможцівhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Student-DonNU-sered-peremozhtsіv.aspxСтудент ДонНУ серед переможцівпершого в Україні конкурсу ІТ-проектів з е-демократії

Кафедри

Кафедра історії України була заснована у 1966 році. Основний курс, який читається сту­дентам, — історія України з най­давніших часів до сьогодення. Кафедра також забезпечує вивчення історії України на хімічному та філо­логічному факультетах і на факультеті іноземних мов. Викладачі кафедри проводять заняття зі спеціаль­них курсів, які доповнюють і поглиб­люють загальний курс.

Кафедра всесвітньої історії займається вивченням актуальних проблем всесвітньої історії від найдавніших часів до сьогодення. Професорсько-викладацький склад кафедри читає такі загальні курси: «Історія первісного суспільства», «Історія Стародавнього Сходу», «Історія Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Сучасна історія», «Історія країн Азії та Африки у середні віки», «Сучасна історія країн Азії, Африки та Латинської Америки».

Кафедра історії слов'ян була утворена 1999 року в результаті об’єднання кафедри української історії та етнополітики і кафедри історії народів СРСР. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: «Історія Росії», «Історія СРСР», «Історія західних і південних слов’ян», «Історія України», «Соціологія», а також різноманітних спецкурсів, присвячених цікавим та актуальним проблемам історії слов’ян.

Кафедра спеціальних галузей історичної науки була відкрита на історичному факультеті Донецького університету в 1969 р. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом історії та Інститутом української археографії та джерелознавства НАН України й національними університетами України. З 1998 р. при кафедрі працює аспірантура, з 2009 р. — докторантура за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кафедра політології та державного управління готує кваліфіковані кадри у сфері політики, здатні на науковій основі впливати на політичні процеси, забезпечуючи прогрес суспільства. Кафедра має право на підготовку аспірантів за спеціальністю «Політичні інститути і процеси». Після захисту кандидатських дисертацій окремі випускники залишаються працювати на кафедрі.

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики була створена в червні 1999 року. Головною передумовою її створення було відкриття у 1997 році на історичному факультеті спеціальності «Міжнародні відносини». Випускники отримують кваліфікацію спеціаліста або магістра в галузі міжнародних відносин зі знанням іноземних мов.