Обрати сторінку

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Трансформації історичної пам'яті»

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ІІІ міжнародній науково-практичній конференції

«ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ»,

 10 листопада 2022 року

Програма

ОРГКОМІТЕТ

ГАЛАЙКО БОГДАН, кандидат історичних наук, начальник Центрального        міжрегіонального        відділу     Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті

МАРТИНЧУК ІННА, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса

МЄЛЄКЄСЦЕВ КИРИЛО, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса

ОТЗЕМКО ОЛЕНА, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса

ПЯТНИЦЬКОВА ІРИНА, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки, заступник декана з наукової роботи факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса,

СЕРВЕТНІК ОЛЕКСІЙ, провідний фахівець Центрального міжрегіонального відділу Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті

ТЕМІРОВ ЮРІЙ, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, декан історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса

ТЕМІРОВА НАДІЯ, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса 

РОЗКЛАД РОБОТИ 

10 листопада 2022 р.

 Онлайн-платформа 

Skype

9.45 – 10.00 – налагодження зв’язку учасників засідань

10.00 – 10.30 – вітальні слова

10.30 – 14.30 – конференційні засідання 1–4

14.30 – 15.00 – перерва

15.00 – 17.00 – Круглий стіл «Збереження та переосмислення культурної спадщини українських міст в умовах війни: історія, політика, пам’ять»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

10 листопада 2022 року

10.00

Онлайн-платформа Skype

Вітальні слова

Приєднатися до засідання можна за посиланням:

https://join.skype.com/IYS6TnGshsZ2

ЯРМИСТИЙ МАКСИМ, в.о. Голови Українського інституту національної пам’яті

ГРИНЮК РОМАН, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, Заслужений юрист України

ТЕМІРОВ ЮРІЙ, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

 

Засідання 1

Історична пам’ять / історична амнезія

Приєднатися до засідання можна за посиланням:

https://join.skype.com/KnACohBCRtkQ

Модератори:                                  

Отземко Олена Пятницькова Ірина

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА 

Сніжко Ірина, кандидат історичних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

ПАНРУСИЗМ – СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ВТРУЧАННЯ В ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС 

Корновенко Сергій, доктор історичних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

МІФ І ПАМ’ЯТЬ: ВПЛИВ РАДЯНСЬКОГО МІФОТВОРЕННЯ НА ІСТОРИЧНУ ПАМ’ЯТЬ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ

Дроздов Віктор, кандидат історичних наук, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ПРИКЛАДІ ФОТОКОНКУРСІВ І КОНТЕНТНИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІКІПЕДІЇ 

Ластовець Наталія, кандидат  історичних  наук,  Харківський національний університет радіоелектроніки 

КОНТЕКСТУАЛЬНО-КОНТРОВЕРСІЙНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ  У ВИВЧЕННІ ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІІ СТ. 

Салагуб Людмила, провідний фахівець Навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності, старший викладач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», м. Дніпро 

МІУСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1820 РОКУ: ПОВЕРНЕННЯ ЗІ ЗАБУТТЯ 

Литвиненко Роман, доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

СЕКРЕТИ УСПІХУ ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

Шандра Ірина, доктор історичних наук, професор, Харківська державна академія культури

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ З ВІДБУДОВИ ГАЛИЧИНИ У ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Пятницькова Ірина, кандидат історичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

СПОГАДИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ДОНБАСУ В  ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.

Отземко Олена, кандидат історичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ: В. ЦВЄТКОВ, К. ЧЕЛПАНОВ 

Бут Олександр, доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

 ГЕРАЛЬДИЧНІ ТРАДИЦІЇ МІСТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мартинчук Інна, кандидат історичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПОЧЕСНІ НАЙМЕНУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЯК ПРОЯВ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: ПОРІВНЯННЯ РУМУНІЇ ТА УКРАЇНИ 

Стецюк Вадим, кандидат історичних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Засідання 2

Націєтворчий потенціал історичної пам’яті

Приєднатися до засідання можна за посиланням:

https://join.skype.com/MGtLWYRqs6eK

Модератори:                                  

Лимар Валерія  Зубко Ольга

НЕПРИЙНЯТНИЙ СПАДКОЄМЕЦЬ: REGNUM RUTHENORUM У ЧАС СТАЛІНІЗМУ 

Христан Назарій, кандидат історичних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

КОЗАЦЬКІ МАРКЕРИ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕРЕНАХ ДНІПРА ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Рева Ірина, Дніпропетровський національний історичним музей ім. Д.І.Яворницького, м. Дніпро

КОЗАЦЬКИЙ ТА ІМПЕРСЬКО-РАДЯНСЬКИЙ НАРАТИВИ В ІСТОРИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ СУЧАСНОГО ДНІПРА

Репан Олег, кандидат історичних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; науковий співробітник консультант Музею історії Дніпра

НАЦІЄТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІЦИСТИКИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДОБИ УЦР  В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Романцова Наталя, доктор історичних наук, доцент, Маріупольський державний університет

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ 1917 – 1919 РР.)

Ковальова Наталія, доктор історичних наук, професор,ДВНЗ  «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

НЕЗАВЕРШЕНА РЕСТИТУЦІЯ 

Бабенко Леонід, Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІСТЬ 

Ганаба Світлана, доктор філософських наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

РЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ ЯК СПОСІБ РОЗВʼЯЗАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРОБЛЕМ 

Зубко Ольга, кандидат історичних наук, старший лаборант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ БУЗЬКИХ ГОЛЄНДРІВ: ДОСВІД МІЖНАРОДНЇ СПІВПРАЦІ НА ВОЛИНІ 

Костюк Михайло, кандидат історичних наук, доцент, Луцький національний технічний університет 

ОФІЦІЙНА РАДЯНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ЕЛІТА ДОНЕЧЧИНИ У 19501960-ТІ РР.: ПРОЯВИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕРЕЗ ПАМ’ЯТЬ ПРО МИНУЛЕ

Стуканова Юлія, кандидат історичних наук, доцент, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ», м. Дніпро

КОНЦЕПТ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ» У ЦЕНТРАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ УКРАЇНИ КІНЦЯ 1980-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 2010-Х РР. 

Присяжнюк Юрій, доктор історичних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  

Мальована Ольга, аспірантка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

УКРАЇНСЬКИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ У ДОНЕЦЬКУ ЯК ФОРМА ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЦІ РУСИФІКАЦІЇ (2012–2013 РР.)

Стуканов Сергій, керівник відділу аналітики, заступник головного редактора головної редакції «Продюсерська група програм вихідного/святкового дня» творчого об’єднання «Перший канал» дирекції «Українське радіо», Національна суспільна телерадіокомпанія України, м. Київ

АНТИУКРАЇНСЬКІ НАСТРОЇ НА ДОНБАСІ: ДИСКУРС МИНУЛОГО.

Лимар Валерія, доктор економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ЄВРОМАЙДАН У М. БЕРДЯНСЬК (ЛИСТОПАД 2013 – СІЧЕНЬ 2014 РР.) 

Тоцька Софія, вчитель історії КУ «Пологівський ліцей «Основа» Пологівської міскої ради Пологівського району Запорізької області, аспірантка, Запорізький національний університет 

 

Засідання 3

Історична політика як чинник міжнародних відносин

Приєднатися до засідання можна за посиланням:

https://join.skype.com/DfdRqzmqzZNI

Модератори:                                  

Пшемицька Євгенія  Берегута Віталій

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАМ’ЯТІ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ЄВРОПИ 

Киридон Алла, доктор історичних наук, професор, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», м. Київ

ЄДИНИЙ НАРАТИВ ПРО МИНУЛЕ ЄВРОПИ – ВИКЛИК ТА НЕБЕЗПЕКИ 

Ґонтарська Ольга, доктор історичних наук, Німецький історичний інститут, м. Варшава, Республіка Польща

РOLSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA NA BIAŁORUSI A POLITYKA WŁADZ BIAŁORUSKICH I NACJONALISTYCZNEJ OPOZYCJI W KONTEKŚCIE PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

Kruczkowski Tadeusz, doktor habilitowany, professor,Grodzieński  Uniwersytet Państwowy, Grodno, Białoruś

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Лаврут Ольга, доктор історичних наук, доцент, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ

МІСЦЕ ПОХОВАННЯ НКВС У БИКІВНЯНСЬКОМУ ЛІСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ

Бривко  Микола, доктор філософії, Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили», м. Київ

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ЩОДО ВІЙНИ 1991–1995 РР. НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ХОРВАТІВ ТА СЕРБСЬКОЇ МЕНШИНИ В РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ

Пшемицька Євгенія, кандидат історичних наук, старший викладач, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПІДСУМКИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ДІАЛОГУ ЩОДО ПРОБЛЕМ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ТРИДЦЯТУ РІЧНИЦЮ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА ПРО ДОБРОСУСІДСТВО, ДРУЖНІ ВІДНОСИНИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стрільчук Людмила, доктор історичних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк  

ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНСЬКУ ПОВСТАНСЬКУ АРМІЮ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМПАРАТИВІСТИКИ – СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТА ПОЛЬСЬКА ПРЕСА 

Каліщук Оксана, доктор історичних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РЕМІНІСТЕНЦІЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ ПРО УКРАЇНСЬКУ ПОВСТАНСЬКУ АРМІЮ: ЧЕСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ  ФІЛЬМ  «ВІД ДОЛІ НЕ ВТЕЧЕШ» (2009 Р.) 

Слесаренко Андрій, кандидат історичних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет

ГОЛОКОСТ У КУЛЬТУРІ ПАМ’ЯТІ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ 

Латиш Юрій, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Засідання 4

Політика пам’яті як інструмент опору  агресії Росії

Приєднатися до засідання можна за посиланням:

https://join.skype.com/IYS6TnGshsZ2

Модератори:                                  

Темірова Надія  Мєлєкєсцев Кирило

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: У ПОШУКАХ «ВЛАСНОЇ» ІСТОРІЇ 

Кучик Олександр, кандидат історичних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка  

«ВІЙНИ ПАМ’ЯТІ» ПУТІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Теміров Юрій, кандидат історичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

THE ROLE OF EURASIAN GEOPOLITICAL PHILOSOPHY FOR KREMLIN‘S PROPAGANDA BEFORE THE WAR IN UKRAINE 

Kavaliauskas Tomas, Ph.D. in philosophy, Senior researcher, Vytautas  Magnus University, Social and Political Critique Centre, Kaunas, Lithuania

ТРАВМА ПРОГРАНОЇ ВІЙНИ  

Троян Сергій, доктор історичних наук, професор, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦІЮ ПАМЯТІ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ ХАРКОВА, ДОНЕЦЬКА, ДНІПРА ТА ЗАПОРІЖЖЯ

Чегринець Святослав, студент 4-го курсу історичного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МОНУМЕНТАЛЬНО-МЕМОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДОНЕЦЬКА В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

Темірова Надія, доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПАМ’ЯТНИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПРАКТИКИ МЕДІЙНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Кісельова Юлія, кандидат історичних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ М. МАРІУПОЛЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МАРІУПОЛЬСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

Романцов Володимир, доктор історичних наук, професор, Маріупольський державний університет

НОВІТНІ УРОКИ ІСТОРІЇ Й ЗАВДАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ДИДАКТИКИ 

Лях Сергій, доктор історичних наук, професор, Запорізький національний університет

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І ІСТОРИЧНЕ ЗНАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ В СВІТЛІ ЗАВДАНЬ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

Ніколаєнко Ольга, доктор історичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

БОЇ ЗА УКРАЇНУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДУМОВ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

Терно Сергій, доктор педагогічних наук, доцент, Запорізький національний університет

Турченко Галина, доктор історичних наук, професор, Запорізький національний університет

ТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА (2020–2022) 

Мєлєкєсцев Кирило, кандидат історичних наук, старший викладач, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

 

Круглий стіл

Збереження та переосмислення культурної спадщини українських міст в умовах війни: історія, політика, пам’ять

Онлайн-платформа Zoom

Починаючи з 2014 р., російська військова агресія проти України призвела до значних руйнувань об’єктів культурної спадщини. Одночасно війна стали тригером переосмислення культурної спадщини українських міст. Зокрема, змінилося ставлення містян до того, що заслуговує на збереження та відбудову, а від якої спадщини слід позбутися не лише у фізичному відношенні, але також викреслити з колективної пам’яті міських спільнот. У межах круглого столу групою експертів будуть обговорені питання, що стосуються втрат культурної спадщини України від російської військової агресії, стратегій збереження та переосмислення культурної спадщини українських міст в умовах війни.

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://zoom.us/j/92659322769?pwd=UHk5cDFIVTNJRlhDc2xsT2JGeitnZz09

Meeting ID: 926 5932 2769

Passcode: heritage

Модератор: Рачков Євген,

кандидат історичних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Дискутанти:

Докашенко Віктор,  доктор історичних наук, професор, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро

Докашенко Галина, доктор історичних наук, професор, Горлівський інститут іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро

Єремєєв Павло, кандидат історичних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Іванова Наталія, Директорка, Центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», м. Харків

Посохов Сергій, доктор історичних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Темірова Надія, доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Шрамко Ірина,  кандидат історичних наук, доцент, директорка Музею археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Науковий проєкт «МІСТО І ВІЙНА» реалізується за підтримки Програми вивчення сучасної України Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Більше інформації про проєкт «МІСТО І ВІЙНА»: https://cityface.org.ua/projectheritage.html