Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
«Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини»

Донецький національний університет

Історичний факультет

Запрошують до участі у Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції

«Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини»,

присвяченій 25-річчю незалежності України, яка відбудеться 20 травня 2016 р.

Передбачається заочне обговорення низки аспектів українського націє- та державотворення з точки зору істориків, політологів, політологів-міжнародників. Кожен із запропонованих напрямків має максимальний часовий вимір — від появи певного явища до його сучасного заломлення.

Планується робота за напрямками:

 • Українські терени: праісторичний вимір.
 • Образи минулого: історична пам’ять і колективна ідентичність.
 • Національні герої та антигерої: ідеологія, політичні практики, історичні наративи.
 • Посткомуністичні трансформації: від повсякденності до політичного життя.
 • Українські фронтири, «сусіди» та травматичний досвід.
 • Безпекове середовище в небезпечному світі.

У рамках конференції буде проведений круглий стіл «Феномен „майдану“ в українській історії».

Запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістранти.

Для участі в конференції до 15 квітня 2016 року необхідно надіслати заявку, тези доповіді та скановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску (з позначенням прізвища учасника) на електронну адресу оргкомітету: [email protected]. За підсумками конференції передбачене видання її матеріалів.

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг — 3 повні сторінки,
 • набір — у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc,
 • шрифт — Times New Roman, кегль № 14,
 • міжрядковий інтервал — 1; поля — по 2 см, абзац — 1,25 см,
 • посилання на джерела та літературу в тексті подавати у квадратних дужках — [16, 27], де перше число означає їхній порядковий номер у прикінцевому списку, друге — номер сторінки,
 • перелік залучених джерел і літератури розміщується наприкінці тексту і формується за алфавітом.

Тези мають базуватися на результатах власного дослідження та не містити логічних, стилістичних, друкарських помилок. За зміст матеріалів, коректність посилань відповідальність несуть їхні автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення. По закінченні прийому заявок на участь у конференції та їх розгляду учасникам буде надіслане офіційне запрошення на електронну пошту, зазначену в заявці.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок (редагування текстів, видання збірки матеріалів конференції) складає 100 гривень. Оплата розсилки здійснюється авторами самостійно в момент отримання збірки на пошті.

Кошти перераховуються на картку Приват банку 5168 7556 1239 2304 (одержувач — Замікула Микола Олександрович).

Додатки:

 1. Заявка на участь
 2. Зразок оформлення тез доповідей