Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості

Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу спільно з кафедрою політології Донецького національного університету, Інформаційним центром ЄС в Донецькому національному університеті та Центром політичних досліджень за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості», що відбудеться 15 листопада 2013 року у місті Донецьку, за адресою бул. Пушкіна 34 (ЦПК держслужбовців).

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Вплив геополітичних стратегій країн ЄС та Євразійського простору на стратегічний вибір України;
 • Євроінтеграція і візова політика країн ЄС у контексті перспектив, обмежень й наслідків для України та інших країн СНД;
 • На шляху до Європи без кордонів: Україна на візовій мапі ЄС — «дорожна карта» до безвізового режиму;
 • Європейська орієнтація України та виклики українській міграції;
 • Трансформація політичної системи України у контексті європейських стандартів політики.

Детальний перелік секцій за вказаними напрямками буде сформовано в програмі після розгляду заявок учасників.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, державні службовці, політичні та громадські діячі. Планується публікація доповідей учасників до початку роботи конференції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та доповіді при невідповідності вказаній тематиці та вимогам до оформлення матеріалів.

Оргкомітет пропонує пошук та резервування житла. Сума організаційного внеску становить 100 грн., що включає витрати на підготовку та проведення конференції, видання програми, публікацію та пересилання збірника матеріалів.

Заочним учасникам збірник буде надіслано поштою після завершення роботи конференції.

Вартість проїзду та проживання оплачується іногородніми учасниками самостійно.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 28 жовтня 2013 року включно надіслати на електронну адресу оргкомітету ([email protected]):

 • заявку на участь у конференції (зразок додається);
 • текст доповіді;
 • відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

До 5.11.2013 буде надіслано результати розгляду заявок.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Формат файлу — Word (doc, rtf), формат сторінки — А4. Поля: ліве — 2 см, праве — 2 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см. Шрифт — 14, Times New Roman, інтервал — 1,5. Список літератури вказується після основного тексту за абеткою (спочатку — кирилицею, потім — латиницею) з дотриманням усіх бібліографічних вимог (див.: Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3). Посилання наводяться у квадратних дужках з порядковим номером джерела і використаної сторінки. Перед назвою у лівому верхньому кутку першого аркуша вказати ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, де працює автор (автори). Обсяг матеріалу — від 3 до 12 сторінок вказаного формату. Також необхідно додати резюме українською та англійською мовами.

Обов’язкова побудова тез, доповідей чи статей:

 • обґрунтування актуальності обраної теми;
 • стан наукової розробки даної теми;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки;
 • список використаних джерел.

Заявка на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості» (Донецьк, 15.11.2013)

Прізвище, ім’я та по батькові
Місце роботи
Посада
Вчена ступінь
Вчене звання
Мобільний телефон
Робочий телефон
Адреса електронної пошти
Поштова адреса
Участь очна/заочна
Необхідність в проживанні у готелі (так/ні)
Тема доповіді

Реквізити банківського рахунку: р/р 26005051700064, Київське відділення КБ «Приватбанк» м. Донецька, МФО 335496, код ЕДРПОУ 26288843 (участь в конф.)

Довідки з питань участі в конференції: Коваль Юрій Олексійович (кафедра політології ДонНУ)

Телефон: 380 (62) 302-92-84