Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Археологічна науково-дослідна група

Група створена у 1978 р. на базі кафедри археології історичного факультету Донецького національного університету. Основним завданням її діяльності протягом багатьох років було проведення рятувальних робіт на археологічних пам’ятках, які потрапляли в зону будівництва народно-господарських об’єктів Донецької області.

З 1992 р. група, крім проведення археологічних експедицій (які стали на той час набагато менш масштабними), виконує держбюджетні науково-дослідні теми. Ці роботи базуються як на матеріалі, здобутому протягом багатьох польових сезонів, так і на використанні архівних матеріалів інших експедицій із залученням вже опублікованих джерел.

У 2000 р. група видала 1-й том наукової серії «Степи Європи в епоху середньовіччя». На сьогоднішній день побачили світ вже 11 томів (останній у 2012 р.). Серія затверджена ВАК України (бюлетень № 6, 2000 р.). Її стрижневою лінією є прагнення погодити існуючі відчутні відмінності інформаційних можливостей різних гуманітарних наук, які проливають світло на історичні події епохи середньовіччя. Тому ми й надалі плануємо формування на сторінках даної серії не тільки блоків, що складаються з власне археологічних робіт, але й з етнологічних, антропологічних, епіграфічних та ін. Крім того, ми будемо вітати дослідження, які будуть інтегровані в такі науки як топоніміка, ономастика, палеозоологія, нейропсихологія, географія, геологія, астрономія, геодезія та ін. Однак при цьому обов’язковою умовою дослідження повинен бути аналіз, побудований на археологічному матеріалі або поставлений в археологічний контекст.

Оскільки степова зона — середа проживання кочівників — простягається від Монголії до Дунаю, то необхідно враховувати, що за короткий відрізок часу епіцентр того чи іншого кочового організму міг переміститися на сотні й тисячі кілометрів. Враховуючи це, необхідний збір інформації та її обмін з багатьма науковими центрами України, Росії, інших країн СНД, Європи, Азії і навіть Північної Америки, де є чимало фахівців по середньовічному номадизму. У зв’язку з цим ми плануємо максимально розширити географію співпраці.

У 2002 р. отримав офіційне схвалення ще один наш видавничий проект «Структурно-семіотичні дослідження в археології», який, так само як і перший, був підтриманий редакційно-видавничою радою Інституту археології НАН України, а в 2006 р. затверджений ВАК України (04.07 .2006 № 1-05/7). На даний час опубліковані 3 томи цієї наукової серії.

У 2009 р. була відкрита серія «Теоретична археологія». Вийшли 1-й і 2-й томи серії: Клейн Л.С. «Нова археологія» (2009), Клейн Л.С. «Формула Монтеліус» (2010) і 1-я кн. 3 томи: Клейн Л.С. Археологічне дослідження: Методика кабінетної роботи археолога (2012).

У 2010 р. була видана перша книга нової серії «Археолог і культура» — «Перевернутый мир» (2010).

З більш детальною інформацією щодо діяльності археологічної групи ви можете ознайомитись на сайті: http://archgroup.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/default.aspx