Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедрі історії України — 50!http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Kafedrі-іstorії-Ukraїni-—-50.aspxКафедрі історії України — 50!Від заснування кафедри і до сьогодні
До ювілею кафедри історії Україниhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Spogadi-veterana-pratsі-V.І.-Іzyumova.aspxДо ювілею кафедри історії УкраїниСпогади ветерана праці, к.і.н., доцента В.І. Ізюмова
До виходу підручника з історії України http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Do-vikhodu-pіdruchnika-z-іstorії-Ukraїni.aspxДо виходу підручника з історії України для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ
Студент ДонНУ серед переможцівhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Student-DonNU-sered-peremozhtsіv.aspxСтудент ДонНУ серед переможцівпершого в Україні конкурсу ІТ-проектів з е-демократії

Історія

Факультет веде свій літопис від 1937 року. Разом із філологічним факультетом він увійшов до складу створеного тоді Сталінського педагогічного інституту. Перший випуск істориків відбувся у червні 1941 року, однак подальшу діяльність вишу перервала війна, і педінститут був евакуйований до Пермської області.

Сталінський педінститут, а у його складі й історичний факультет, поновив роботу після визволення області від німецько-фашистських загарбників у жовтні 1943 р. Тоді на перший курс історичного факультету був зарахований 31 студент. Перший повоєнний випуск відбувся у 1945 році, коли дипломи викладачів історії одержав 21 фахівець.

Починаючи з 1948 року історико-філологічний факультет готував фахівців на трьох відділеннях: історичному, російської мови та літератури, української мови та літератури. Рубіжним в історії факультету став 1965 рік, коли він перетворився на самостійний — один із п’яти факультетів Донецького університету. У наступні десятиліття факультет приділяв велику увагу підвищенню кваліфікації кадрів.

Подією, що засвідчила високий науковий потенціал факультету, стало відкриття при ньому у травні 1994 року спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. У 2001 році вперше в історії університету створена спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук із спеціальностей «Історія України» та «Всесвітня історія». В 2008 р. до цих спеціальностей додалась «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

У 2001 році утворено Інститут історії Донбасу.