Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Державне управління

Ратифікована Україною Угода про асоціацію з Європейським Союзом та орієнтація держави на децентралізацію влади вимагають від посадових осіб і майбутніх державних службовців суттєвого підвищення власної кваліфікації. Відчуваючи цю потребу, Донецький національний університет відкрив спеціалізацію «Державне управління».

Метою спеціалізації є надання якісних освітніх послуг задля підвищення кваліфікації державних службовців, кадрових резервістів органів державної влади та випускників будь-яких інших вищих профільних й непрофільних навчальних закладів, які вирішили отримати додаткову спеціальність.

Під час навчання за додатковою спеціалізацією «Державне управління» студент засвоїть фундаментальну наукову базу і вдосконалить сучасні навички з державного управління, отримає принципово нове розуміння особливостей роботи державної служби та зв’язків із громадськістю. Викладачі кафедри забезпечать також усі необхідні умови для розкриття творчого потенціалу кожного студента.

Йдучи в ногу з часом, викладачі втілюють у навчальний процес новітні та інноваційні методичні розробки та авторські навчальні дисципліни, які вже пройшли випробування в країнах Європейського Союзу (зокрема, в Республіці Польща).

Навчальний процес забезпечується виключно доцентами та професорами в галузі політології та державного управління, які постійно підвищують фахову підготовку та співпрацюють з роботодавцями. Це дає можливість не лише створювати умови для працевлаштування випускників, але й здійснювати постійний моніторинг попиту на ринку праці та швидко реагувати на всі зміни. З огляду на процеси реформування в державі попит на інноваційних, кваліфікованих державних службовців буде тільки зростати.

Ми пропонуємо навчання із здобуттям диплому спеціаліста або магістра як для осіб з базовою освітою «Політологія», так і для фахівців інших галузей, котрі мають неповну базову вищу освіту (бакалаври інших спеціальностей).

Навчання здійснюється на контрактній основі.

Термін навчання (ОКР «Магістр», ОКР «Спеціаліст»):

  • 1,5 роки — для профільних спеціальностей
  • 2 роки — для непрофільних спеціальностей

Форма навчання: денна/заочна.