Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Про спеціальність «Політологія»

Кафедра політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса єдина в області здійснює підготовку фахівців-політологів І-ІІІ рівнів. Перший набір студентів відбувся у 1992 році. У 2003 р. спеціальність «Політологія» була акредитована за найвищим у системі освіти України четвертим рівнем. У 2013 р. цей статус було підтверджено.

Особливості підготовки здобувачів вищої освіти. Навчальний процес забезпечують 5 докторів наук та профільні кандидати наук, доценти. Практика, проектна діяльність, участь у соцопитуваннях, виборчих кампаніях, інформаційній політиці регіону які пропонуються студентам освітньої програми, знайомить їх з потенційними роботодавцями під час навчання. Частина професійних дисциплін викладається іноземною мовою (англійською). Особлива увага приділяється науковим і науково-прикладним дослідженням. Студенти беруть участь у міжнародних та прикладних конкурсах, олімпіадах, конференціях.

Підготовка здобувачів вищої освіти І-ІІI рівнів.

 1. Ступінь вищої освіти «Бакалавр».
  Освітня програма «Політологія / Political Studies».
  Тривалість навчання — 4 роки
  Гарант освітньої програми — к. політ.н., доцент Неприцька Тетяна Іванівна
  Сфери працевлаштування
  Державна служба, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, політичні партії, ЗМІ, сфери розробки та просування іміджу, PR, GR, реклама, аналітичні центри, вищі навчальні заклади І-IІ рівня акредитації та наукові установи.
 2. Ступінь вищої освіти «Магістр».
  1. Освітньо-професійна програма «Політологія / Political Studies»
   Тривалість навчання — 1,5 роки
   Гарант освітньої програми — д. політ.н., професор Польовий Микола Анатолійович.
   Працевлаштування.
   Державна служба, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, політичні партії, ЗМІ, сфери розробки та просування іміджу, PR, GR, реклама, аналітичні центри, вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації та наукові установи.
  2. Освітньо-наукова програма «Публічна політика та адміністрування / Public Policy and Administration»
   Тривалість навчання — 2 роки
   Гарант освітньої програми — д. політ.н., професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна
   Особливості програми.
   Навчання здійснюється на базі ДонНУ імені Василя Стуса (1, 3 та 4 семестри) та КНУ імені Тараса Шевченка (2 семестр).
   Випускник отримує два диплома магістра політології ДонНУ імені Василя Стуса і КНУ імені Тараса Шевченка з кваліфікацією політолог, викладач вищого навчального закладу, експерт із суспільно-політичних питань, консультант із суспільно-політичних питань.
   Інтегральна компетентність випускників.
   Здатність розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання в предметній сфері політології та застосовувати широкий спектр сучасних теорій і методів політичних досліджень та аналізу політики в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській сфері практичної професійної діяльності.
 3. Освітньо-науковий рівень (доктор філософії) і науковий рівень (доктор політичних наук).
  Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки.
  Спеціальність 052 «Політологія».

Внутрішня академічна мобільність

Кафедра політології та державного управління тісно співпрацює з колегами з Ужгородського національного університету з питань внутрішньої академічної мобільності студентів та викладачів.

Восени 2016 року студенти-політологи ДонНУ імені Василя Стуса приймали участь у міжнародній літній школі «Sharing European integration know-how and CBC experience between Slovakia, Norway and Russia with Ukraine» («Спільне використання ноу-хау європейської інтеграції та досвід CBC між Словаччиною, Норвегією і Росією з Україною»).

Впродовж 19–24 лютого 2017 р. — учасниками міжнародної зимової школи «Обмін ноу-хау з європейської інтеграції та досвіду транскордонного співробітництва між Норвегією, Росією та Україною», що відбулася у селищі Поляна, Закарпатська область.

Проектна діяльність

Викладачі кафедри були залучені до реалізації спільного з Ужгородським національним університетом проекту — І Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування (в рамках напряму ІІІ «Інноваційні форми внутрішньої академічної мобільності для ВНЗ України» у рамках проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці — 2016»). Керівник Школи, тренер — професор Т. Л. Нагорняк, тренер Школи — доцент О. М. Чальцева, адміністратори, тьютори — доцент І.А. Зайченко, доцент Ю.В. Пачос.