Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра політології та державного управління

Кафедра політології.jpgКафедра політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса була заснована в 1992 році і одразу зайняла провідні позиції в розвитку вітчизняної політичної науки.

Потужний кадровий склад кафедри — три доктори політичних наук, п’ять кандидатів історичних наук, кандидат філософських наук, експерти-практики — забезпечує високу якість підготовки випускників спеціальності «Політологія».

 

Кафедра політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса є випусковою і здійснює повний цикл підготовки фахівців спеціальності «Політологія»: бакалаврська освітня програма «Політологія», магістерські освітні програми — «Політологія», «Публічна політика та адміністрування» і магістерська освітня програма подвійних дипломів з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка «Публічна політика та адміністрування». З 1998 року функціонує аспірантура за спеціальністю 23.00.02 — Політичні інститути і процеси, а нещодавно відкрилася докторантура з цієї спеціальності.

Виконує обов’язки завідувача кафедри кандидат історичних наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова —Чальцева О.М.

Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри стали проблеми влади і демократії, брендингу територій і прогнозування політичних процесів, філософські і теоретичні аспекти сучасної політики, посткомуністичні трансформації і демократизація тощо. Результати чисельних наукових досліджень відображені в опублікованих в Україні та за її межами підручниках, монографіях, брошурах, наукових статтях і доповідях на конференціях. Не менш важливими є результати професійної практичної діяльності професорів і доцентів кафедри в якості політичних консультантів, експертів.

З 2016 р. кафедра політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса має фаховий науковий журнал «Політичне життя. Political Life». Наукові досягнення студентів спеціальності «Політологія» під керівництвом викладачів кафедри неодноразово відзначалися державними нагородами. За плідне керівництво науковою роботою студентів професори Примуш М.В., Нагорняк Т.Л. і доцент Кокорський В.Ф. нагороджені грамотами Міністра освіти і науки України. Відзнакою «Відмінник освіти України» нагороджені професор Примуш М.В., доцент Кіпень В.П. Не менш вагомими є здобутки студентів-політологів ДонНУ імені Василя Стуса на загальноукраїнській олімпіаді з політології. Щорічні переможні та/або призові командні та індивідуальні місця на Олімпіаді неодноразово відзначалися на високому рівні. Наші студенти ставали стипендіатами Президента України, Кабінету міністрів і Верховної Ради України, інших державних і недержавних установ і спеціальних фондів.

Результатами співпраці кафедри та її окремих викладачів з освітніми і науково-дослідними установами України та світу стали програми подвійних дипломів, академічної мобільності, спільні науково-практичні конференції, зокрема: «Глобалізація і Україна», «Імператив національної консолідації: потенціал партійної системи та ресурси громадянського суспільства України», «Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики та можливості».