Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра всесвітньої історії

На сьогодні кафедра всесвітньої історії виступає по суті в ролі єдиного наукового центру ДонНУ, що досліджує актуальні проблеми всесвітньої історії від праісторичних часів до сьогодення. Кадровий потенціал кафедри складають 2 доктори та 4 кандидати наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри читає такі загальні курси: «Історія первісного суспільства», «Історія Стародавнього Сходу», «Історія Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Сучасна історія», «Історія країн Азії та Африки у середні віки», «Сучасна історія країн Азії, Африки та Латинської Америки».

Важливим досягненням кафедри є перелік спеціальних курсів, який постійно оновлюється. Спецкурси, що пропонуються студентам на вибір, з одного боку, відбивають наукові інтереси вчених кафедри, а з іншого — охоплюють актуальні напрями історичної науки. Широкий спектр спеціалізації є неповторною особливістю та важливою перевагою кафедри, яка дозволяє реалізовувати не лише дослідницькі потреби студентів і аспірантів, а й постійно видавати навчальні посібники, спираючись на власні наукові розвідки.

Одними з останніх розробок стали: «Всесвітня історія», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу» з грифом МОН, «Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки».

Одним із ключових напрямків роботи кафедри є підготовка через аспірантуру й докторантуру кадрів вищої кваліфікації. Щорічно кафедра приймає 2-3 молодих дослідники. Про успішність їх підготовки яскраво свідчать показники захисту дисертацій, кожен рік власні наукові праці захищають не менше 2 вихованців кафедри.

Сфера наукових інтересів колективу кафедри охоплює переважно соціально-політичну історію. Перевага надається вивченню історії війн та революції, еволюції партійно-політичних та суспільних систем, ідеологічних течій, масової свідомості, інтеграційних процесів в Європі, проблем первісної історії.

Результати наукових досліджень колективу кафедри повною мірою реалізуються у навчальному процесі історичного факультету, створюючи таким чином синергію науки й освіти. Кафедрою видається фаховий науковий щорічник «Донецький археологічний збірник» (наук. редактор проф. Литвиненко Р.О.).

Міжнародне співробітництво — актуальна складова діяльності кафедри всесвітньої історії, до неї залучаються не лише співробітники, а й студенти та аспіранти. Кафедра всесвітньої історії реалізує програми співробітництва з вишами та науково-дослідницькими центрами Польщі, Білорусі, Росії. Студенти, які спеціалізуються на кафедрі, та співробітники щорічно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проводяться в Україні та за її межами.